Národ ručí za svojí státnost

Karl Jaspers

Demokratický klub eviduje k 30.8.2014 přes 650 členů v 41 zemích světa . . .
UWnD_D0lo0-2

Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati.

Tomáš Garrigue Masaryk