Setkání leden 2019: Kongo v historii, současnosti a budoucnosti

12 led

P o z v á n k a  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání dne 15. ledna 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha … Read More »

Setkání červen 2018: Demokratický klub a UN DPI NGO

7 čen

P o z v á n k a V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání dne 19. č e r v n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze … Read More »