Setkání květen 2016: Skauting jako světové hnutí a Vojenské tábory nucených prací – PTP

21 dub

P o z v á n k a  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání dne 17. května 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),   Jungmannova 17, … Read More »

Setkání duben 2016: Vliv Republikánské strany malorolnického a venkovského lidu na rozvoj venkova (Agrárníků) v období první republiky a důvody znemožnění její existence po roce 1945

7 dub

P o z v á n k a  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se dne 19. dubna 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, … Read More »

Setkání březen 2016: Role agrární strany při založení Československa a spolkový život – Sokol a Orel, legionáři a demokratické tradice první republiky

5 bře

P o z v á n k a V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se dne 15. března 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), … Read More »