Setkání únor 2015: Statistika a demokracie

24 led

P o z v á n k a V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání dne 17. února 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká … Read More »