Demokratický klub eviduje k 30.8.2014 přes 650 členů v 41 zemích světa . . .
UWnD_D0lo0-2