Setkání listopad 2014: Versailleský mír a jeho vliv na vývoj demokracie v Evropě

24 říj

P o z v á n k a V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání dne 18. listopadu 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká … Read More »

4. Demokratický seminář

27 zář

4. Demokratický seminář ————————————————————————————– Bulletin pracovní skupiny Demokratického klubu Obecné otázky demokracie ————————————————————————————– Josef Srbený (†) K PROBLEMATICE  DEMOKRATISMU Věnováno Demokratickému klubu, 6. 11. 2005 Úvod Tato úvaha je označena jako výchozí náhled proto, že se netýká celé problematiky demokratismu. … Read More »

Vyšel čtvrtý Dk-Dialog říjen 2012

31 říj

Obsah čtvrtého Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi ( Ročník XXII/ Číslo 4, Vyšlo 31.10.2012) SLOVO ÚVODEM (Redakce Dk) STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBUč. 51 (18.září 2012) ODPOVĚĎ PŘEDSEDOVI POLITICKÉ KOMISE DK (Mgr. Jitka Vodrážková, v.r.) MÍSTO A … Read More »