Stanovisko Demokratického klubu č. 48: K působení členů a stoupenců radikálních stran a hnutí v exekutivě

13 bře

Ve druhé polovině února t.r. pronikly na veřejnost zprávy o úmyslu ministra školství jmenovat svým prvním náměstkem osobu, která vedla v předchozích volbách kandidátku radikální Národní strany kraji Vysočina a která svými výroky vyvolávala důvodné podezření ze zastávání xenofobních a … Read More »