Setkání září 2018: 70 let existence Demokratického klubu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. z á ř í  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Setkání na téma:

70 let existence Demokratického klubu.

Předpokládá se účast nejstarších členů (před rokem 1989), pokud jim to zdravotní stav a vzdálenost místa současného bydliště umožní.

Jsou to následující členové z celkového počtu 35:

Jan Srnec, Zdeněk Pavlík, Dušan Hendrych, Jiří Srnec, František Čadek, Jaroslav Krčál, Miloš Macháček (USA), Štěpán Šír, Jan Filip (Rakousko), Otakar Macháček a Milan Sedláček (Rakousko),

Na tomto setkání bude přítomna též kol. Ema Františka Plzáková, která má na starosti prodej knihy  Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku je možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).

 Kol. Plzáková je ochotna knížku na sekretariátě Klubu nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na tel. č. 774 148 097  nebo 221 506 733 (záznamník).

Setkání srpen 2018: Aktuální problémy současné politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21.  s r p n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současné politické reality.

Účast předběžně přislíbili:  kol. Pavel Černý,  Ludmila Kaprasová,

Helena Kohoutová, Eva  Kotulová, Lukáš Kovanda, Jan Müller,

Edvard Outrata, Zdeněk Pavlík, Ema Františka Plzáková, Ivan Sládek,    Luděk Sýkora,  Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si členové vyberou na počátku sami.

V závěru setkání bude prezentována knížka kol Milana Sedláčka o jeho otci
Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku bude možno zároveň zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).  Autor knížku věnoval Demokratickému klubu.

Setkání červenec 2018: Aktuální problémy současní politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. č e r v e n c e  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současní politické reality.

Účast předběžně přislíbili kol. Daniel Hůle, Zdeněk Kalvach, Lukáš Kovanda,  Jan Müller, Zdeněk Pavlík, Ivan Sládek, Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si přítomní členové určí na počátku sami. Je to původní forma těchto setkání, která se postupně měnila na setkání k určitému tématu, které uvedl zpravidla jeden nebo více členů nebo hostů.  Přestože na každém setkání byla dána též možnost se věnovat i aktuálním tématům, většinou na ně již nezbyl čas.

Vyšel druhý Dk-Dialog červen 2018

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVIII/Číslo 2, Vyšlo 30.6.2018)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • PŘÍSPĚVKY
  LOBBING – CO VŠE SI POD TÍM POJMEM PŘEDSTAVIT A JAK BY MĚLA VYPADAT REGULACE LOBBINGU
  STÁT SE ODPAŘIL UŽ VÍCE NEŽ PŘED DESETI LETY
  VÝZVY EVROPSKÉ STATISTIKY
  KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (50)
 • VÍTE, ŽE …
 • K VÝZVĚ HOSPODÁŘKY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÝZVA ČLENŮM
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Setkání červen 2018: Demokratický klub a UN DPI NGO

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. č e r v n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokratický klub a UN DPI NGO

připravil kol. Zuzana  S i m o r ,

Art Historian, Associate Professor, City University of New York,
Head, Queens College Art Library.

Ve svém vystoupení podá informaci o nevládních organizacích (NGO), které jsou přidruženy k Odboru veřejných informací (DPI) Organizace Spojených Národů (UN). Jde o několik tisíc organizací z celého světa, které jsou rozděleny podle témat do desítek skupin. Jsou základem občanských společností a cenná je výměna zkušeností tematicky příbuzných organizací. Demokratický klub je ve skupině zaměřené na lidská práva.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání květen 2018: Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. května 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

připravil kol. Libor Kudláček,

konzultant a poslanec za Občanskou demokratickou alianci v letech 1996 – 1998

 Úvodní slovo se zaměří na význam lobbyingu v současné demokracii, jeho možné přínosy zejména např. v oblasti dopadů navrhovaných zákonů na jednotlivé segmenty společnosti, i na negativní aspekty, pokud je lobbying zaměřen pouze ve prospěch úzké skupiny obyvatel. Kolega Kudláček může zároveň posoudit, jak se za dvacet let změnila Poslanecká sněmovna, nejenom ve složení poslanců, ale např. při prosazování jednotlivých zákonů a při další činnosti dolní komory Parlamentu ČR.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Dopis KOD členům výkonného výboru ČSSD

Vážená paní, vážený pane,

V sobotu 28. dubna bude Ústřední výkonný výbor Vaší strany rozhodovat o jejím vstupu do menšinové vlády s Babišovým hnutím ANO, která bude závislá na podpoře KSČM.

Vaše rozhodnutí bude mít velký význam nejen pro Vaši stranu, ale i pro další osud České republiky a pro všechny její občany. Proto si dovolujeme seznámit Vás s naším stanoviskem.

Česká sociální demokracie patří od konce 19. století k našim nejvýznamnějším politickým stranám. Vnesla do politiky významná témata, která byla do té doby opomíjena, a rozhodla se prosazovat své požadavky ústavní a demokratickou cestou. Mnozí její čelní představitelé projevili v tomto úsilí v těžkých dobách vytrvalost a statečnost. Patří proto neodmyslitelně k české demokracii a zaslouží si úctu.

O to víc bychom litovali (a nejsme v tom jistě sami), kdybyste se teď rozhodli dělat bezmocnou zástěrku novému establishmentu, který představuje Andrej Babiš, Miloš Zeman, SPD a KSČM, v jeho úsilí o destrukci české demokracie. Vaše účast ve vládě by byla pro tyto lidi jakýmsi falešným alibi, a sami byste se jim vydali všanc: jakmile vás už nebudou potřebovat, mohou se vás (tj. těch z vás, kteří jim budou překážet) kdykoli snadno zbavit.

Prosíme Vás, abyste zvážili obrovská rizika, která s Vaším sobotním rozhodováním souvisí, i Vaši odpovědnost za Českou republiku.

V Praze dne 26. 4. 2018

V úctě
Za Klub na obranu demokracie
Výbor klubu:
Bohumil Doležal, Miroslav Fleischman, Vojtěch Kučera, Pavel Otto
Členové klubu a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:

Celý dopis v PDF k přečtení ZDE

Setkání duben 2018: Exekuce, chudoba a demokracie

P o z v á n k a

  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. dubna 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Exekuce, chudoba a demokracie

 připravil kol. Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni

  V úvodním slově se zaměří na různé příčiny vzniku chudoby, následného zadlužování občanů i jeho možná řešení.  Zejména se bude věnovat různým druhům exekucí,  jejich efektivnosti i důsledkům na politické postoje občanů ve fungování demokratické společnosti, např. při různých volbách.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Vyšel první Dk-Dialog březen 2018

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVIII/Číslo 1, Vyšlo 31.3.2018)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • OTÁZKY A ODPOVĚDI (9 – POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU)
  KTERÉ DRUHY AKTIVIT JSOU PRO DEMOKRATICKÝ KLUB
  CHARAKTERISTICKÉ?
 • PŘÍSPĚVKY
  NADAČNÍ FOND HARMONIE
  MOŽNÉ ŘEŠENÍ IZRAELSKO-PALESTINSKÉHO KONFLIKTU
  KAREL KUKAL (1927–2016)
  KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (49)
  29. SVĚTOVÝ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO VĚDU A UMĚNÍ
  (SVU)
 • VÝZVA HOSPODÁŘKY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÍTE, ŽE …
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Setkání březen 2018: Druhé kolo transformace? Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. března 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Druhé kolo transformace?

 Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

připravil kol. Luděk Sýkora,

profesor sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, který se zabývá proměnami postsocialistických měst a sídelních systémů.

  Úvodní slovo se zaměří na hlavní urbánní proměny po roce 1989. S odkazem na procesy suburbanizace a segregace poukáže na jejich zásadní vliv na budoucí rozvoj města a položí otázku: „V jakém městě chceme žít?“

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner