Vyšel druhý Dk-Dialog červen 2018

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVIII/Číslo 2, Vyšlo 30.6.2018)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • PŘÍSPĚVKY
  LOBBING – CO VŠE SI POD TÍM POJMEM PŘEDSTAVIT A JAK BY MĚLA VYPADAT REGULACE LOBBINGU
  STÁT SE ODPAŘIL UŽ VÍCE NEŽ PŘED DESETI LETY
  VÝZVY EVROPSKÉ STATISTIKY
  KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (50)
 • VÍTE, ŽE …
 • K VÝZVĚ HOSPODÁŘKY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÝZVA ČLENŮM
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel první Dk-Dialog březen 2018

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVIII/Číslo 1, Vyšlo 31.3.2018)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • OTÁZKY A ODPOVĚDI (9 – POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU)
  KTERÉ DRUHY AKTIVIT JSOU PRO DEMOKRATICKÝ KLUB
  CHARAKTERISTICKÉ?
 • PŘÍSPĚVKY
  NADAČNÍ FOND HARMONIE
  MOŽNÉ ŘEŠENÍ IZRAELSKO-PALESTINSKÉHO KONFLIKTU
  KAREL KUKAL (1927–2016)
  KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (49)
  29. SVĚTOVÝ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO VĚDU A UMĚNÍ
  (SVU)
 • VÝZVA HOSPODÁŘKY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÍTE, ŽE …
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel třetí Dk-Dialog prosinec 2017

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVII/Číslo 3, Vyšlo 30.12.2017)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • DEMOKRATICKÝ KLUB V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
 • PŘÍSPĚVKY
  KRÁTKA REFLEXIA K REGIONÁLNYM VOĽBÁM 2017 USKUTOČNENÝM NA SLOVENSKU
  100 DNŮ VLÁDY EMMANUELA MACRONA VE FRANCII, NADCHÁZEJÍCÍ VOLBY V NĚMECKU A RAKOUSKU A MY
  ČESKO-NĚMECKÁ DEKLARACE S ODSTUPEM DVACETILETÍ
  ZDENĚK SUDA (1920–2015)
  AUTOGRAMIÁDA NOVÉ KNIHY HISTORIČKY EVY BROKLOVÉ O STÁTNÍKU ANTONÍNU ŠVEHLOVI V MUZEU DRUŽSTEVNICTVÍ
  NESOUHLAS Z KANDIDATUROU ZDEŇKA ONDRÁČKA
 • VÍTE, ŽE …
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel druhý Dk-Dialog říjen 2017

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVII/Číslo 2, Vyšlo 1.10.2017)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • II. PŘÍSPĚVKY
  DEAR DEMOCRACY CLUB
  FAŠISMUS – ODVRÁCENÁ TVÁŘ ZÁPADNÍ POLITICKÉ TRADICE (3. část)
  FAKTORY PROCESU DEMOKRATIZACE V EVROPĚ 20. STOL. (3. část)
  OHLASY PRAGMATISMU V ČECHÁCH
 • III. VÍTE, ŽE …
 • IV. AKTUÁLNĚ O DEMOKRATICKÉM KLUBU
 • V. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Stanovisko Kroměřížské výzvy k projevu prezidenta ČR na Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku

V reakci na projev Miloše Zemana ve Štrasburku Kroměřížská výzva připomíná, že podle čl. 63 Ústavy České republiky prezident „zastupuje stát navenek“. Je zcela nepřijatelné, aby na půdě Rady Evropy provokoval svými soukromými avanturistickými nápady, které jsou v příkrém rozporu se zahraniční politikou ČR i EU. Zpochybňováním společně přijatého postupu zemí EU proti ruské agresi vůči Ukrajině a zejména doporučením, aby odtržení Krymu Ukrajina zobchodovala, nás zesměšňuje a uvádí naši zemi do stále větší izolace. Kroměřížská výzva se od takových výroků ostře distancuje a považuje je za nehorázné z úst prezidenta státu, který dlouhých 21 let trpěl pod sovětskou vojenskou okupací.

Za KV, mluvčí Michael Kocáb
11.10.2017 v Praze

Přiložený úvodník kol. Kalvacha ke stažení ZDE

New Dk-Dialog Bulletin published (August 2017)

Jedná se o anglickou verzi Dialogu – pro zobrazení prosím přepněte do anglické jazykové mutace kliknutím na britskou vlajku na pravé straně.

You need the English version of the website. Please click on british flag on the right side.Dk-Dialog

Please take a look at the content of the new Dk-dialog Bulletin or download a PDF version (Vol. XXII, No. 1 (English version) Prague, August 2017).

Vyšel první Dk-Dialog květen 2017

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVII/Číslo 1, Vyšlo 2.5.2017)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • I. STANOVISKA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 64
  K otázce složení rad veřejnoprávních medií
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 65
  K nutnosti dodržování Ústavy ČR
 • II. PŘÍSPĚVKY
  FAŠISMUS – ODVRÁCENÁ TVÁŘ ZÁPADNÍ POLITICKÉ TRADICE (2. část)
  FAKTORY PROCESU DEMOKRATIZACE V EVROPĚ 20. STOL. (2. část)
  ROJ MEDVEDĚV: STALINISMUS, PŮVOD, DĚJINY A DŮSLEDKY
  JAK SE DNES ŽIJE V ZEMÍCH BÝVALÉ JUGOSLÁVIE (3. – závěrečná – část)
 • III. VÍTE, ŽE …
 • IV. VÝZVA HOSPODÁŘKY DK
 • V. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel třetí Dk-Dialog prosinec 2016

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 3, Vyšlo 31.12.2016)

 • I. ÚVODNÍ SLOVO
 • II. PŘÍSPĚVKY
  Podnebí a jeho změny jako faktor vývoje společnosti
  Fašismus – odvrácená tvář západní politické tradice (1. část)
  Faktory procesu demokratizace v Evropě 20. stol.. (1. část)
  Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie (2.část)
 • III. VÍTE, ŽE…
 • IV. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU