Vyšel první Dk-Dialog květen 2017

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVII/Číslo 1, Vyšlo 2.5.2017)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • I. STANOVISKA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 64
  K otázce složení rad veřejnoprávních medií
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 65
  K nutnosti dodržování Ústavy ČR
 • II. PŘÍSPĚVKY
  FAŠISMUS – ODVRÁCENÁ TVÁŘ ZÁPADNÍ POLITICKÉ TRADICE (2. část)
  FAKTORY PROCESU DEMOKRATIZACE V EVROPĚ 20. STOL. (2. část)
  ROJ MEDVEDĚV: STALINISMUS, PŮVOD, DĚJINY A DŮSLEDKY
  JAK SE DNES ŽIJE V ZEMÍCH BÝVALÉ JUGOSLÁVIE (3. – závěrečná – část)
 • III. VÍTE, ŽE …
 • IV. VÝZVA HOSPODÁŘKY DK
 • V. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel třetí Dk-Dialog prosinec 2016

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 3, Vyšlo 31.12.2016)

 • I. ÚVODNÍ SLOVO
 • II. PŘÍSPĚVKY
  Podnebí a jeho změny jako faktor vývoje společnosti
  Fašismus – odvrácená tvář západní politické tradice (1. část)
  Faktory procesu demokratizace v Evropě 20. stol.. (1. část)
  Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie (2.část)
 • III. VÍTE, ŽE…
 • IV. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel druhý Dk-Dialog září 2016

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 2, Vyšlo 15.9.2016)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • I. STANOVSKA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KlUBU Č. 63
  K otázce zákonů o referendu
 • II. PŘÍSPĚVKY
  VLIV ROZVOJE KOMUNIKACÍ NA VÝVOJ DEMOKRACIE
 • JAK SE DNES ŽIJE V ZEMÍCH BÝVALÉ JUGOSLÁVIE? (1. část)
  Chorvatsko dnes a jeho vznik
 • SKAUTING JAKO SVĚTOVÉ HNUTÍ A VOJENSKÉ TÁBORY NUCENÝCH PRACÍ – PTP
 • MANIFEST NÁŠ STÁT, NAŠE DATA
 • VÍTE, ŽE…
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

Vyšel první Dk-Dialog květen 2016

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 1, Vyšlo 15.5.2016)

 • STANOVISKO 62.
 • DOPIS DK 19.1.2016
 • II. Z VALNÉ HROMADY DK A PŘÍSPĚVKY
 • USNESENÍ VIII. VALNÉ HROMADY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÝSLEDKY VOLEB NA VIII. VALNÉ HROMADĚ DK
 • OZNÁMENÍ PRO ČLENY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT (VÍCE) AKTIVNÍ (Redakce)
 • POLSKO A EVROPA ANEB CO JE DEMOKRACIE (Jan Friedlaender, leden 2016)
 • KDO JE KDO Z DK
 • ADVENTNÍ VÝZVA
 • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 1-2016

Vyšel třetí Dk-Dialog říjen 2015

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 3, Vyšlo 15.10.2015)

 • VIII. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • INFORMACE K VOLBÁM
 • ÚVODNÍ SLOVO (Zdeněk Kalvach)
 • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 61 K OTÁZCE MASOVÉ IMIGRACE DO ZEMÍ EU (V Praze dne 19. září 2015)
 • DEMOKRATICKÝ KLUB A MASOVÁ IMIGRACE (Jan Friedlaender, červenec 2015)
 • DEMOKRACIE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (Redakčně zkráceno, Josef Kandert, červen 2015)
 • ŠESTÝ ČERVENEC 2015 (Jan Friedlaender, červenec 2015)
 • VÍTE, ŽE… (Jitka Nováková)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO DK-DIALOGU V ANGLIČTINĚ, Č. XX/1, 2014/2015

DK DIALOG XXV 3-2015 kor