Setkání únor 2018: Česká republika po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezidenta ČR

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. února 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Česká republika po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezidenta ČR

  připravil kol. Miroslav N o v á k ,  profesor politologie vysoké školy CEVRO Institut

  Úvodní slovo se zaměří na výsledky voleb v posledním půlroce a jejich vliv na další směřování České republiky v euroatlantických strukturách. Nastíní další možný vývoj koexistence prezidenta s vládou České republiky, popř. důsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání leden 2018: Psychologie demokracie a (ne)demokratů

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. ledna 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

      Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Psychologie demokracie a (ne)demokratů

  připravila kolegyně  Martina  K l i c p e r o v á,  sociální psycholog,

pracující v Psychologickém ústavu AVČR v Praze

a na San Diego State University v USA.

Představí některé paradoxy demokracie, zejména základní paradox demokracie: „fundamentální principy demokracie jsou rozporné“. Motto Francouzské revoluce: „Svoboda, rovnost, bratrství“ bude použito k popsání hlavních socio-psychologických předpokladů demokracie (studie s Prof. Feierabendem). Kromě teoretické úvahy budou posluchači seznámeni také s empirickou prací (Klicperová-Baker & Košťál), ve které byly analyzovány hlavní politické mentality národů Evropy (sekulární demokraté, náboženští demokraté, netolerantní tradicionalisté, autoritářští aktivisté a nedemokratičtí skeptici) a statisticky odhadnuto, jak jsou v jednotlivých zemích zastoupeny.  Sdělení bude zakončeno formulací hlavních obav, které se ve vztahu k demokracii vynořují.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání prosinec 2017: Nové výzvy pro evropskou statistiku

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. prosince 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Nové výzvy pro evropskou statistiku

  připravila kol. Marie  B o h a t á,  ekonomka a univerzitní pedagožka,

 bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu a zástupkyně generálního ředitele Eurostatu.

  Úvodní slovo se zaměří na úlohu statistky v evropské integraci a na dopady datové revoluce na oficiální statistiku. V kontextu tzv. velkých dat bude diskutováno i zpochybňování autority státní statistické služby, které je možno vnímat jako potenciální ohrožení liberální demokracie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2017: Marie Terezie, 300 let od jejího narození

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 21. listopadu 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

M a r i e  T e r e z i e , 300 let od jejího narození

  připravila kol. Helena  K o h o u t o v á, 

dlouholetá členka Demokratického klubu, bývalá vedoucí Informačního střediska
na Pražském hradě

  Úvodní slovo připomene 300leté výročí narození Marie Terezie, první
ženy na českém trůnu, a zaměří se na její vliv na rakouskou monarchii,
zejména provedení osvícenských reforem jako byly pozemková reforma,
tereziánský katastr, školská reforma a zavedení povinné školní
docházky, spoluvládu s jejím synem Josefem II. apod.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání říjen 2017: Možné řešení izraelsko – palestinského konfliktu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. října 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Možné řešení izraelsko – palestinského konfliktu

  připravil kol. Petr Pavlík, ekonom a vysokoškolský pedagog.

V úvodním slově stručně připomene základní historická fakta, širší souvislosti a hlavní rysy tohoto konfliktu.  Zaměří se v obecné rovině také na některá  možná řešení a podrobněji na vlastní návrh vyřešení tohoto konfliktu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání září 2017: 100 dnů vlády presidenta Macrona, nadcházející volby v Německu a politická debata u nás

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. září 2017  (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 203 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

100 dnů vlády presidenta Macrona,
nadcházející volby v Německu a politická debata u nás

připravil kol. Ivo Kaplán

člen Federální rady UEF vedené Elmarem Brokem,
předsedou zahraničního výboru Evropského parlamentu.

V úvodním slovu se zaměří na to, jak se projevuje politika jednotlivých členských zemí ve směřování Evropské unie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání červenec 2017: Globalizace a demokracie

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. července 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

 Globalizace a demokracie

 připravil kolega Zdeněk  P a v l í k,  demograf a emeritní profesor
Univerzity Karlovy.  

V úvodním vystoupení se bude věnovat uvedenému vztahu od nejstarších dob až do současnosti, historickým etapám globalizace, jejímu současnému stavu i pohledu do budoucna.  Všimne si též významu demografické revoluce jako významné součásti globální revoluce moderní doby.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Jitka Nováková

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DŮLEŽITÁ INFORMACE (17.7.2017, 12:00)

Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu prof. Pavlíka, který stále zůstává hospitalizován v nemocnici, nemůže pan kolega vystoupit se svým příspěvkem “Globalizace a demokracie” na pravidelném měsíčním setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality. Setkání jako takové zrušeno není – uskuteční se v pravidelném čase. Děkujeme za pochopení.

Setkání červen 2017: Skandinávie, nordický mýtus a severská demokracie

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. června 2017  (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Skandinávie, nordický mýtus a severská demokracie

  připravil kol. Ivan  B u d i l,  sociální antropolog a univerzitní profesor.
V úvodním slovu budou představena určitá historická a geografická specifika Skandinávie, která ovlivnila formování místní politické kultury a demokratické tradice.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání květen 2017: Evropská unie po Brexitu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. května 2017  (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Evropská unie po Brexitu

  připravila kol. Běla Plechanovová, politoložka a univerzitní profesorka

V úvodním slovu se zaměří na to, jakým způsobem ovlivní Brexit Evropskou unii, např. jak se projeví na ekonomice, postavení obyvatel EU ve Velké Británii apod. Bude možné také zvážit výsledky francouzských prezidentských voleb na další směřování Evropské unie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner