Setkání prosinec 2016: T. G. Masaryk a demokratismus

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. prosince 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma T.  G.  Masaryk  a  demokratismus
připravil kolega Miloš  H a v e l k a, sociolog a filozof.

Ve svém úvodním vystoupení se bude zabývat pojetím demokracie u Tomáše Garrigua Masaryka, Albína Bráfa a Josefa Kaizla i pojetím demokratismu u T. G.  Masaryka.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2016: Stalinismus podle Roje Medveděva

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 15. listopadu 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma Stalinismus podle Roje Medveděva, připravil kolega
Milan  Z a p l e t a l, hydrolog.

Ve svém úvodním vystoupení se bude zabývat hodnocením stalinismu pohledem komunisty Roje Medveděva.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání říjen 2016: 70 let od zakončení odsunu německého obyvatelstva z ČSR – legitimní důsledek vítězství nebo svévolný akt?

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. října 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma  70 let od zakončení odsunu německého obyvatelstva z ČSR  –  legitimní důsledek vítězství nebo svévolný akt?  připravil kolega Valentýn  P l z á k, matematik a poradce Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.

Ve svém úvodním vystoupení se bude zabývat průběhem jednání mezi ČSR a velmocemi ohledně zamýšleného odsunu, včetně toho, zda a jak velmoci s odsunem souhlasily, a též k důsledkům, jaké odsun měl pro Československo a československou společnost vůbec.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání září 2016: Spravedlnost a lidská práva

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. září 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma spravedlnost a lidská práva připravil kolega
Josef K a n d e r t, sociální antropolog a vysokoškolský učitel.

Ve svém úvodním vystoupení se bude zabývat vymezením a významem obou uvedených pojmů z teoretického hlediska i jejich praktickém uplatnění v různých kulturních sférách.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání srpen 2016: Problémy Evropské Unie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16.  s r p n a  2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

P r o b l é m y   E v r o p s k é   U n i e

připravil kol. Edvard  O u t r a t a,

ekonom,  býv. předseda Českého statistického úřadu a býv. senátor.

Ve svém vystoupení se bude zabývat historií vzniku Evropské Unie, jejím ekonomickým a politickým fungováním, zásadou subsidiarity, výsledkem anglického referenda o vystoupení z EU, otázkou vhodnosti referenda obecně i budoucností EU a možnostmi jejího rozšiřování.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání červenec 2016: Podnebí a jeho změny jako faktor vývoje společnosti

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. července 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

 Podnebí a jeho změny jako faktor vývoje společnosti

 připravil kolega Ivan  S l á d e k,  geograf, specializující se na klimatologii.

V úvodním vystoupení se věnuje klimatu a jeho historii a vztahům mezi změnami podnebí a rozvojem lidstva, respektive jeho částí, od nejstarších dob do současnosti.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Jitka Nováková

Setkání červen 2016: Faktory procesu demokratizace v Evropě 20. století

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. června 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

 Faktory procesu demokratizace v Evropě 20. století

 připravil kolega Thomas Weiser, historik.

Své vystoupení uvede referátem o empiricko-kvantitativním modelu šíření demokratizace v Evropě podle prof. Dr. Berg-Schlossera, který je profesorem politologie na Phillipsuniversität v Marburgu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání květen 2016: Skauting jako světové hnutí a Vojenské tábory nucených prací – PTP

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. května 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),   Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma Skauting jako světové hnutí a Vojenské tábory nucených prací – PTP připravil kolega Bohuslav Strauch, přírodovědec a vysokoškolský učitel.

Ve svém vystoupení se bude zabývat nedobrovolným působením v Pomocných technických praporech, které byly nucenými pracemi pro tzv. nespolehlivé vojáky a naopak dobrovolnou činností v Junáku, který je součástí světového skautského hnutí. Toto hnutí hrálo důležitou roli v historii naší země.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání duben 2016: Vliv Republikánské strany malorolnického a venkovského lidu na rozvoj venkova (Agrárníků) v období první republiky a důvody znemožnění její existence po roce 1945

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 19. dubna 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

Úvodní slovo na téma

 Vliv Republikánské strany malorolnického a venkovského lidu na rozvoj venkova (Agrárníků) v období první republiky a důvody znemožnění její existence po roce 1945

připravil Ing. Josef Kalbáč, bývalý senátor

Ve svém vystoupení se bude zabývat snahou Agrárníků o sjednocení venkovského lidu a potlačení tzv. třídního boje hlásaného komunisty, která se projevila jejich vlivem na vzdělanost obyvatelstva, přejímání moderních metod rozvoje zemědělství, pomoc zemědělcům v podobě hospodářských nebo odbytových družstev, rozvoj venkovské kultury a tradic (Selské jízdy) a podporu spolků na venkově (Sokolové, ochotníci, hasiči apod.).

Ing. Josef Kalbáč se dále se zmíní o činnosti představitelů této strany za okupace včetně pronásledování a věznění řady funkcionářů Agrární strany, o skutečných důvodech pro znemožnění existence této strany po roce 1945 a pro uvěznění jejich představitelů a o dozvuku vlivu této strany po roce 1945 (Selská jízda v Nechanicích, která byla potlačena komunisty 5. a 6. července 1947).

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání březen 2016: Role agrární strany při založení Československa a spolkový život – Sokol a Orel, legionáři a demokratické tradice první republiky

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 15. března 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Role agrární strany při založení Československa a spolkový život –
Sokol a Orel, legionáři a demokratické tradice první republiky

připravil kol. Pavel Černý, místopředseda Demokratického klubu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat stranickým a spolkovým životem za první
republiky a to jak ve městech, tak i v obcích, kde na společenský život
významně působila Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu,
lidově zvaná Agrárníci.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i
jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické
reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.