Setkání červenec 2018: Aktuální problémy současní politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. č e r v e n c e  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současní politické reality.

Účast předběžně přislíbili kol. Daniel Hůle, Zdeněk Kalvach, Lukáš Kovanda,  Jan Müller, Zdeněk Pavlík, Ivan Sládek, Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si přítomní členové určí na počátku sami. Je to původní forma těchto setkání, která se postupně měnila na setkání k určitému tématu, které uvedl zpravidla jeden nebo více členů nebo hostů.  Přestože na každém setkání byla dána též možnost se věnovat i aktuálním tématům, většinou na ně již nezbyl čas.