Setkání květen 2018: Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. května 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

připravil kol. Libor Kudláček,

konzultant a poslanec za Občanskou demokratickou alianci v letech 1996 – 1998

 Úvodní slovo se zaměří na význam lobbyingu v současné demokracii, jeho možné přínosy zejména např. v oblasti dopadů navrhovaných zákonů na jednotlivé segmenty společnosti, i na negativní aspekty, pokud je lobbying zaměřen pouze ve prospěch úzké skupiny obyvatel. Kolega Kudláček může zároveň posoudit, jak se za dvacet let změnila Poslanecká sněmovna, nejenom ve složení poslanců, ale např. při prosazování jednotlivých zákonů a při další činnosti dolní komory Parlamentu ČR.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner