Setkání říjen 2018: Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. října 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo  na téma:

Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika 
 připravil Doc. Ing. Julius Foit, CSc.,
docent katedry mikroelektroniky na ČVUT a člen Rotary klubu.

Úvodní slovo se zaměří na vzpomínky z práce v zahraničí, především v subsaharské Africe, a na zkušenosti s místními obyvateli. Vzpomene také na dobu, kdy maturita něco znamenala, a dotkne se i šesti odlišných výkladů dějin v průběhu života.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.