Osobnosti

Ivo Karel Feierabend

Prof. Ivo Karel Feierabend, Ph.D. se narodil 1927 v Praze v rodině politika Ladislava Feierabenda. Po válce studoval práva na UK, v roce 1948 celá rodina emigrovala. Ivo Feierabend vystudoval politické vědy na univerzitě v Berkeley a dosáhl akademické kariéry v USA. Je emeritním profesorem politologie State University v San Diegu. Od roku 1996 je členem Demokratického klubu.

Martin Hampl

Prof. RNDr. Martin Hampl, CSc. se narodil 1940 a patří mezi přední české geografy. Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Je členem České učené společnosti. Již od roku 1990 je také členem Demokratického klubu.

Dušan Hendrych

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. se narodil 1927 v Mostě a patří mezi přední české znalce správního práva. Dnes působí jako emeritní profesor na Právnické fakultě UK. Je členem Demokratického klubu od roku 1948.

Miroslav Novák

Prof. Dr. Miroslav Novák, narozený 1953 v Plzni, patří mezi zakladatele politologie jako vědy v Česku. Před listopadem 1989 studoval v Praze, pak emigroval do Švýcarska, kde pokračoval ve studiu a získal doktorát. Po změně režimu se vrátil do České republiky, kde se stal prvním profesorem politologie na UK. Dnes působí na několika vysokých školách. Členem Demokratického klubu je od roku 1998 a v současné době je i jeho předsedou.

Edvard Outrata

Ing. Edvard Outrata se narodil 1936 v Brně, je vystudovaný ekonom a bývalý senátor. Po emigraci v roce 1968 pracoval ve statistickém úřadu Statistics Canada. V roce 1993 odešel do důchodu a vrátil se do vlasti. Byl jmenován předsedou Českého statistického úřadu (ČSÚ), aby zde zavedl postupy běžné v západních demokraciích. Na podzim 2000 byl jako bezstraník zvolen do Senátu. Je jedním z členů ESGAB a také členem Statistické rady ČR. V Demokratickém klubu je členem od roku 2000.

Zdeněk Pavlík

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. se narodil 1931, patří mezi zakládající členy Demokratického klubu a byl v letech 1992 – 2009 předsedou Klubu. Je předním českým demografem. V roce 1964 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde dodnes působí jako emeritní profesor. Spoluzakládal Evropskou asociaci pro populační studia. Profesor Pavlík se významně podílel na rozvoji prakticky všech oblastí československé a české demografie.

Mojmír Povolný (✝)

Prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D. Dr.h.c. se narodil 1921 v Měníně, byl právník a politolog. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě, 1948 emigroval. Učil na vysokých školách v Tokiu, Chicagu a na Lawrencově univerzitě v Appeltonu, kde byl i děkanem a presidentem. V letech 1993 až 2011 byl předseda Rady vzájemnosti Čechů a Slováků. Zemřel v USA v roce 2012. Více v Dk-Dialogu 5-6/2001. Členem Demokratického klubu byl od roku 1995.

Josef Srbený (✝)

JUDr. Josef Srbený, CSc. se narodil 1928 v Horních Počernicích, po maturitě v Praze začal studovat práva na UK a v letech 1963-68 absolvoval externí vědeckou aspiranturu v oboru ústavního práva. Poté působil v soustavě státního zastupitelství a podílel se na přípavě několika ústavně právních aktů. Byly prvním předsedou Klubu od jeho legalizace až do roku 1992. Je autorem většiny písemních materiálů 90. let, ze kterých stojí obzvláště za zmínku Demokratické semináře. Jeho nekrolog si můžete přčíst v Dk-Dialogu 2/2010.

Karel Vaněček (✝)

Doc. MUDr. Karel Vaněček DrSc. nás 18. ledna 2010 na vždy opustil. Patřil mezi zakládající členy Demokratického klubu. Narodil se 1928, vystudoval Lékařskou fakultu UK a následně pracoval jako hygienik na Ostravsku a Opavsku a specialista na dětskou virologii v Praze, o které i přednášel. Krátky nekrolog lze nalést v Dk-Dialogu 1/2010.

… a mnoho dalších.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..