Setkání

setkání květen 2024

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 21. 5. 2024 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Antonín Švehla, spolutvůrce demokratického Československa

přednese

kolega, historik Pavel Černý

ředitel Muzea družstevnictví, předseda Společnosti Antonína Švehly

Přednáška představí sedláka z Hostivaře, politika a státníka první republiky Antonína Švehlu jako vůdce mužů 28. října, kteří pod taktovkou T. G. Masaryka připravili půdu pro založení Československa jako demokratického a liberálního státu. Zaměří se také na agrární stranu a Ústavu z roku 1920, která je duchovním odkazem státníka a inspirovaná byla americkou Ústavou. Připomenuty budou také zásluhy Antonína Švehly pro stabilitu parlamentní demokracie (neformální orgán Pětka) a pozemková reforma a povznesení selského stavu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz

Setkání

setkání duben 2024

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 16. 4. 2024 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Nadace českého výtvarného umění

přednese kolegyně

Akademická malířka Ludmila Kaprasová

textilní výtvarnice

Přednáška se bude týkat Nadace a jejích právních předchůdců a dějin budovy Mánes.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání únor 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkávání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. 2. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně 217 B
Diskusi na téma
Povodně – mýty a možnosti

povede
RNDr. Jitka Nováková
na základě znalostí a poznatků z práce pro vodní hospodářství,
také ze zkušeností vědecké tajemnice VÚV TGM

Diskusní setkání umožní porovnat zkušenosti účastníků
s vodohospodářským pohledem na povodně a záplavy.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání březen 2024

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v  úterý 19. 3. 2024 od 17 hodin

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Čím se liší Ukrajinci od Rusů

přednese Mgr. Jefim Fištejn, publicista, esejista a scénárista, člen Rady České televize od 29. listopadu 2023, dlouholetý komentátor Rádia Svobodná Evropa, bývalý šéfredaktor Lidových novin.

Přednáška se bude zabývat rozdíly obou národů jak z hlediska historie Ukrajiny, tak i v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz

Stanovisko č. 69: K zabezpečení všeobecnosti voleb v ČR

stanovisko

Zavedení možnosti korespondenční volby zejména do Parlamentu ČR je stále pouze v jednání a hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

Demokratický klub je nestranická politická organizace, která se soustřeďuje na podporu demokratismu. Skupinka studentů v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založila. Snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Po roce 1990 rozvinul Demokratický klub pravidelné setkávání členů a příznivců, vydává stanoviska Klubu k závažným událostem a bulletin Dk-Dialog s nejzajímavějšími názory členů i příznivců. Chce ukazovat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.

V Praze dne 2. května 2023

 

Stanovisko č. 68: K postupům prezidenta Miloše Zemana

stanovisko

Demokratický klub nesouhlasí s postupem prezidenta v otázce milosti v Lánech: Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lán Miloši Balákovi, prominul mu nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

V Praze 30. dubna 2022

Setkání duben 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 4. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku na téma

Nadace českého výtvarného umění

přednese
kolegyně
Akademická malířka Ludmila Kaprasová
textilní výtvarnice

Přednáška se bude týkat Nadace a jejích právních předchůdců a dějin budovy Mánes.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání leden 2024V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 1. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku o perzekuci rodin politických vězňů

přednese
Ing. Lubomír Vejražka
pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, který se této problematice věnuje již 20 let

Setkání

Setkání prosinec 2023

 

 

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 19. 12. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

    Přednášku o Arménii a Náhorním Karabachu

uvede

Martin Mahdal

dokumentarista, který několikrát navštívil tyto zakavkazské oblasti


Přednáška se bude zabývat životem Arménů na Zakavkazsku a vývojem v této oblasti, kterou autor častokrát navštívil v posledních 10 letech, a bude doprovázena ukázkami z dokumentárních filmů.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz i Facebook