Setkání

setkání říjen 2023

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 17. října 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o Janu Nepomuku Františku hraběti z Harrachu, který žil v letech 1828-1909 uvede

kolegyně Helena Kohoutová

Hrabě Jan Nepomuk František z Harrachu byl mimořádně pracovitý  člověk, mecenáš, vlastenec, výborný hospodář. Byl stoupencem českého státoprávního programu, aktivně působil při rozvoji českého kulturního i politického života, mj. během budování Národního divadla v Praze. V přednášce budou také krátce zmíněni někteří jeho významní předci.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání

Setkání listopad 2023

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 21. 11. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o rodu Haugwitzů z Biskupitz,

působících ve službě panovníků, společnosti a pokroku uvede

Mgr. Svatopluk Haugwitz

potomek šlechtického rodu Haugwitzů z Biskupitz, středoškolský profesor a expert na krizové řízení

V průběhu dějin nalezneme příslušníky rodu Haugwitzů působit opakovaně ve vysokých funkcích na mnoha královských dvorech Evropy. Jejich působení a činnosti nesou tři základní atributy: Věrnost a služba panovníkovi, zajišťování potřeb a ochrany obyvatelstva a výzkumem v oblasti vědy přispívat k pokroku ve prospěch lidstva v duchu svých rodových hesel: „Život zasvětit pravdě“ a „Morálka a Právo“.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Navštivte nás také na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Mgr. Pavel Černý

Setkání září 2023

P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 19. září  2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217

Přednášku

Radnice Prahy

z různých úhlů (mého) pohledu

uvede

RNDr. Jana Plamínková

starostka Slivence,

je i předsedkyní Svazu městských částí Hlavního města Prahy, který sdružuje 35 malých městských částí. Byla i radní HMP a náměstkyní primátora, 8 let byla členkou zastupitelstva HMP.


Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

setkání červen 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. června 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217 B

Historie a realita současné Kolumbie

uvede

Mgr. Radko Richter

Právník, činný v sociálně právní poradně v Berouně

Mgr. Radko Richter ve druhé polovině devadesátých let navštívil některé země Střední Ameriky (Kostariku a El Salvador), další země Latinské Ameriky (Kolumbii, Mexiko a krátce Argentinu) navštívil v letech 2011 – 2018. Kolumbii navštívil naposledy ještě letos na jaře. Ve všech těchto zemích se zabýval pracovní a obchodní činností, což se projevuje jeho znalostí reálií, společenského, politického a sociálního života.

Přednáška zhodnotí kolumbijské reality současné doby. V krátkém exkurzu do historie Kolumbie se zaměří na skutečnosti, které pomáhaly zformovat současnou kolumbijskou realitu od jejího vzniku po současnost. Popíše plastickou strukturu současné kolumbijské společnosti včetně složité problematiky ozbrojeného gerilového hnutí a výroby a exportu narkotik a jeho provázání s víceméně všemi složkami kolumbijského obyvatelstva. Provede nástin nejvýznačnějších rysů jednotlivých vrstev obyvatel a porovná kolumbijské specifičnosti s některými zeměmi Latinské Ameriky.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v květnu 2023

V rámci obnovených setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. května 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217 B
Přednášku
Toulky jižní Indií
uvede
Eva Hauserová
bioložka, spisovatelka a překladatelka
Paní Eva Hauserová na podzim roku 2017 strávila měsíc osamělým putováním po indických státech Goa, Karnataka, Kérala a Ándhrapradéš. Ve své přednášce uvede, jaké to je, když se sama žena vydá do chudé země globálního Jihu, kde ještě místy emancipace moc nekvete a kde se střetává s odlišnou kulturou, s bizarními náboženskými symboly, nebo s obrovskými plakáty komunistických vůdců, jako byli Stalin, Lenin a Mao.
Seznámí nás s místní lidovou kuchyní a železniční dopravou, s agresivním stylem místních prodejců a oblíbenými destinacemi evropských a amerických příznivců jógy, meditací a ajurvédy. Bude nás informovat o světovém setkání permakulturistů v Hyderabádu.
Přednáška bude doplněna fotografiemi z jednotlivých míst pobytu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v dubnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 18. dubna 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku

Geopolitika a nacionalismus ve středovýchodní Evropě ve světle války na Ukrajině – diferenciace přístupů a vnímání
uvede
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
pracovník výzkumného centra REGPOL
Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty UK

Ve svém vystoupení se zaměří na různý přístup na agresi Ruska vůči Ukrajině v postkomunistických zemích střední a východní Evropy v souvislosti s jejich historickým vývojem a vztahy k Rusku a k Ukrajině.

Setkání v březnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. března 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Město jde možná řídit jako rodinu, ale rozhodně ne jako firmu
uvede
RNDr. Soňa Chalupová
starostka královského města Berouna
Ve svém vystoupení kromě informace o práci starostky dvacetitisícového města nedaleko Prahy v průběhu několika let mimo jiné zhodnotí nerealistické chování opozice.

Setkání v únoru 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. února 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Rozum, ochrana klimatu a obnovitelné zdroje energie jsou spojenci
uvedou
Mgr. Jitka Martinková (koordinátorka komunikace v Klimatické koalici), Ing. Břetislav Koč (novinář a autor knih o historii využívání větru) a RNDr. Ivan Sládek, CSc. (klimatolog, emeritní pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)
Energetická krize a krize klimatu mohou mít společné řešení, ve kterém mají podstatnou úlohu obnovitelné zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie se v mnoha zemích světa úspěšně rozvíjí, ale v ČR je brzděno předsudky, které se přednášející pokusí vyvrátit. Pojednají například o konferencích OSN o změně klimatu, o tom, jak se vypořádat s velkou proměnlivostí výkonu OZE spojených s počasím, nebo o tom, že je mnoho poučného ve státě dánském – což bude doloženo promítáním fotografií.