Setkání v září 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. září 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17,
Praha 1, v učebně č. 218
Přednášku na téma
Skrytý boj Izraele proti zbytku světa
(Izraelská válka na mezinárodním právním poli)
uvede
pan Ing. Karel Sedláček
předseda České společnosti přátel Izraele a ředitel Parlamentní skupiny spojenců Izraele
Přednáška se zaměří na současné aspekty nemilosrdných diplomatických soubojů Izraele jak na půdě Valného shromáždění OSN, tak v Ženevě a v Haagu. Podrobněji bude rozebrána úloha České republiky na tomto poli. V následné diskuzi je možné probrat i další oblasti blízkovýchodního konfliktu.
*****V úvodu tohoto setkání proběhne slavnostní vyhlášení a předání *****
*****Ceny Zdeňka Pavlíka za rok 2022: *****
*****1. Prof. Ivo Feierabend, 2. Masarykova společnost, 3. Respekt*****
Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Jitka Nováková

Setkání v červnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání ve čtvrtek 23. června 2022 od 17 hodin
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218
POZOR: Jedná se o téma přeložené z května kvůli nemoci PhDr. Miloše Balabána, Ph.D a sejdeme se opět v netradiční dobu, tj. ve čtvrtek !!!
Diskusi na téma
Válka na Ukrajině jako střet Západu s Ruskem
uvede
 PhDr. Miloš Balabán,Ph.D.
bezpečnostní analytik

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na genezi války na Ukrajině, motivy a kroky ruské zahraniční a bezpečnostní politiky, reakci a strategii Západu a predikci dalšího možného vývoje války, resp. vztahů Západu s Ruskem

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v dubnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 19. dubna 2022 od 17 hodin – místnost 218 B
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/88455989587?pwd=VGY0eHNucW15SzNpZE9YUEJwV2tmQT09
Meeting ID: 884 5598 9587, Passcode: ju31c4

Diskusi na téma
Spolupráce občanské společnosti a expertů při ochraně demokracie

uvede
Mgr. Miroslav Crha,

koordinátor expertizy v Síti k ochraně demokracie, která propojuje experty s firmami, neziskovkami a spolky, upozorňuje na hrozby pro demokracii a vytváří prostor k spolupráci na ochraně demokratického právního státu.

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na to, jak prostřednictvím spolupráce občanů, soukromého sektoru, expertů a státu posilo-vat odolnost vůči ruskému vlivu a vytvářet efektivní postup při pomoci Ukrajině. Například v oblastech sankcí, boje s dezinformacemi a integrace uprchlíků.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

*********************************************************************
(Omlouváme neuskutečněné připojeni na ZOOM na dubnové setkání Dk, tentokrát jsme ho nemohli realizovat. Děkujeme za pochopení).

Setkání v březnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání  v úterý 15. března 2022 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),  Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218/B

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:  https://us05web.zoom.us/j/83791660505?pwd=UDd3d2hBUkliTXpSNFJvKzY1czVLZz09

Meeting ID: 837 9166 0505   Passcode: j61ttw

Pro účastníky setkání platí aktuální vládní protipandemická nařízení  (roušky/respirátory  v místnosti), buďte prosím ohleduplní.

Diskusi na téma

Populace lidí a zvířat: co nás odlišuje i spojuje.

(netradičním pohledem zoologa na některé aspekty demografie, etologie i genetiky)

uvede

RNDr. Lubomír Peške

Zoolog se specializací na ornitologii

Přednáška se zaměří na kontrasty a podobnost živočišných populací (např. rozdíly demografie: populace x individuum, kontrast zvířecích (ptáci představují extrém svou pohyblivostí) „pravidel“ a lidské společnosti (absence přirozeného/přírodního výběru u lidské populace.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Cena Zdeňka Pavlíka

Demokratický klub přijal zavedení Ceny Zdeňka Pavlíka, pro osoby, nebo tisk, nebo knihy apod. zvláště propagující demokratismus a demokratické myšlenky. Tato Cena by měla propagovat demokracii, nositele těchto myšlenek, ale tím současně i Demokratický klub.

Schéma: návrhy budou dávat členové Dk do konce dubna 2022, Výkonná rada Dk s ÚV Dk  vybere užší počet, ze kterého potom ÚV vybere hlasováním vítěze.

Proč Cena Zdeňka Pavlíka?

Profesor Zdeněk Pavlík (1931-2020) je významná postava české i mezinárodní demografie. Přišel u nás mezi jiným s tématem „demografické revoluce“. Měl kromě vědy ještě nejméně jednu velkou lásku: Demokratický klub. Byl jedním z posledních jeho zakladatelů – studentů, kteří v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založili a snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Předsedou Demokratickéhio klubu byl v letech 1992-2009. Neúnavně všechny učil, co vše Demokratický klub potřebuje. Systematicky a cílevědomě se Klubu věnoval do posledních dnů. Přesto neváhal položit občas otázku, zda má snažení Klubu smysl. Cena po něm pojmenovaná chce ukázat právě smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností. To by si pan profesor pro Klub zcela jistě přál.

Stanovisko č. 67: Ukrajině pomůže mírové řešení

V důsledku bezprecedentního vojenského napadení suverénní Ukrajinské republiky ze strany Ruské federace Demokratický klub požaduje, aby Ruská federace okamžitě ukončila ozbrojenou agresi a veškeré vojenské akce proti občanům a teritoriu, civilním a vojenským cílům i celkové územní svrchovanosti suverénního státu Ukrajinská republika, a to včetně na území de iure neexistujících státních útvarů tzv. Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Demokratický klub současně žádá, aby všechny členské státy aliance NATO, všechny státy Evropské unie stejně jako všechny členské státy OSN pomohly jakýmikoliv možnými prostředky materiálními i nemateriálními vládě Ukrajinské republiky odvrátit agresi a opětovně nastolit mírový stav. Demokratický klub dále vyzývá všechny uvedené státy, aby pomohly vládám Ukrajinské republiky a Ruské federace zahájit, provést a dokončit vzájemná mírová jednání, která by nastolila trvalý mír mezi oběma státy. Demokratický klub současně požaduje, aby vláda Ruské federace jako přímý agresor nahradila Ukrajinské republice veškeré škody způsobené provedenou agresí v co nejkratším možném termínu včetně odškodnění za agresí zabité či zraněné osoby, a to jak vojenské, tak civilní, ve smyslu příslušných dokumentů mezinárodního práva.

V Praze dne 25. února 2022

Setkání v únoru 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 15. února 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218 B
Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/6384043105?pwd=VVU0dlpydFRkdnFZRG9FbTd5UXFqQT09
Meeting ID: 638 404 3105 Passcode: JaNB8Q
Diskusi na téma

    Vzestup a pád globální moci Západu
    (antropologický pohled)

uvede
kolega Prof. RNDr. Ivo T. Budil, PhD., DrSc.
antropolog, spisovatel a vysokoškolský pedagog na Metropolitní univerzitě v Praze, předseda Společnosti pro vědy a umění

Přednáška se zaměří na nadčasové zamyšlení nad vývojem západní civilizace od raného novověku, příčinami jejího vzestupu a důvody postupného přesunu těžiště globální moci do východní Asie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner