Setkání v červnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání ve čtvrtek 23. června 2022 od 17 hodin
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218
POZOR: Jedná se o téma přeložené z května kvůli nemoci PhDr. Miloše Balabána, Ph.D a sejdeme se opět v netradiční dobu, tj. ve čtvrtek !!!
Diskusi na téma
Válka na Ukrajině jako střet Západu s Ruskem
uvede
 PhDr. Miloš Balabán,Ph.D.
bezpečnostní analytik

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na genezi války na Ukrajině, motivy a kroky ruské zahraniční a bezpečnostní politiky, reakci a strategii Západu a predikci dalšího možného vývoje války, resp. vztahů Západu s Ruskem

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v dubnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 19. dubna 2022 od 17 hodin – místnost 218 B
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/88455989587?pwd=VGY0eHNucW15SzNpZE9YUEJwV2tmQT09
Meeting ID: 884 5598 9587, Passcode: ju31c4

Diskusi na téma
Spolupráce občanské společnosti a expertů při ochraně demokracie

uvede
Mgr. Miroslav Crha,

koordinátor expertizy v Síti k ochraně demokracie, která propojuje experty s firmami, neziskovkami a spolky, upozorňuje na hrozby pro demokracii a vytváří prostor k spolupráci na ochraně demokratického právního státu.

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na to, jak prostřednictvím spolupráce občanů, soukromého sektoru, expertů a státu posilo-vat odolnost vůči ruskému vlivu a vytvářet efektivní postup při pomoci Ukrajině. Například v oblastech sankcí, boje s dezinformacemi a integrace uprchlíků.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

*********************************************************************
(Omlouváme neuskutečněné připojeni na ZOOM na dubnové setkání Dk, tentokrát jsme ho nemohli realizovat. Děkujeme za pochopení).

Setkání v březnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání  v úterý 15. března 2022 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),  Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218/B

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:  https://us05web.zoom.us/j/83791660505?pwd=UDd3d2hBUkliTXpSNFJvKzY1czVLZz09

Meeting ID: 837 9166 0505   Passcode: j61ttw

Pro účastníky setkání platí aktuální vládní protipandemická nařízení  (roušky/respirátory  v místnosti), buďte prosím ohleduplní.

Diskusi na téma

Populace lidí a zvířat: co nás odlišuje i spojuje.

(netradičním pohledem zoologa na některé aspekty demografie, etologie i genetiky)

uvede

RNDr. Lubomír Peške

Zoolog se specializací na ornitologii

Přednáška se zaměří na kontrasty a podobnost živočišných populací (např. rozdíly demografie: populace x individuum, kontrast zvířecích (ptáci představují extrém svou pohyblivostí) „pravidel“ a lidské společnosti (absence přirozeného/přírodního výběru u lidské populace.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v únoru 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 15. února 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218 B
Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/6384043105?pwd=VVU0dlpydFRkdnFZRG9FbTd5UXFqQT09
Meeting ID: 638 404 3105 Passcode: JaNB8Q
Diskusi na téma

    Vzestup a pád globální moci Západu
    (antropologický pohled)

uvede
kolega Prof. RNDr. Ivo T. Budil, PhD., DrSc.
antropolog, spisovatel a vysokoškolský pedagog na Metropolitní univerzitě v Praze, předseda Společnosti pro vědy a umění

Přednáška se zaměří na nadčasové zamyšlení nad vývojem západní civilizace od raného novověku, příčinami jejího vzestupu a důvody postupného přesunu těžiště globální moci do východní Asie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Přednáška v listopadu 2021 na valné hromadě Dk

D e m o k r a t i c k ý k l u b
Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

P o z v á n k a
Vzhledem k trvání covidové pandemie uskuteční se
přednáška v rámci valné hromady Dk kombinovaně
v úterý 2. listopadu 2021 od 17:45 hodin
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, tentokrát v učebně č. 218
a rovněž na následujícím odkazu Zoom meeting

https://us05web.zoom.us/j/6384043105?pwd=VVU0dlpydFRkdnFZRG9FbTd5UXFqQT09
Meeting ID: 638 404 3105 Passcode: JaNB8Q
Diskusi na téma Hledání nových cest a cílů naší civilizace uvede
kolega Ivo Kaplán

předseda správní rady Evropského Institutu Renaissance

Cílem přednášky je zamyšlení nad tím, že pandemie koronaviru spolu s globálním oteplováním do značné míry ukončila náš bezstarostný pohled na čerpání zdrojů naší planety. Proto je třeba najít cestu z krize způsobenou pandemií a zároveň hledat nejlepší způsoby života, ve kterém by se individuální zájmy lidí propojily s globální péčí o naši Zemi. Priority EU pro střednědobý horizont 2030 a dlouhodobou vizi pro rok 2050 zahrnující Green Deal by spolu s novým celosvětovým bojem s případnými pandemiemi mohly být příkladem humanistického pohledu pro inspiraci všech států světa.
Setkání bude moderovat

Setkání v říjnu 2021

D e m o k r a t i c k ý k l u b
P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 19. října 2021 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 206
Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/6384043105?pwd=VVU0dlpydFRkdnFZRG9FbTd5UXFqQT09
Meeting ID: 638 404 3105 Passcode: JaNB8Q
Diskusi na téma
Povolební vývoj v České republice
uvede kolega
prof. Dr. Miroslav Novák
profesor politologie

Úvaha nad výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny, zejména v oblasti vytvoření funkční vlády, její stability a realizovatelného programu
Větší část přednášky najdete zde.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v září

P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. září 2021 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, tentokrát v učebně č. 218, za dodržení protipandemických opatření.
Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM: https://us05web.zoom.us/j/81362186566?pwd=WUtkbCtoZk1CZXVhTGR6OFpzN0FXZz09
Meeting ID: 813 6218 6566, Passcode: TP1a1H
Diskusi na téma
Svatá Ludmila, vdova po prvním českém historicky prokazatelném knížeti Bořivoji z rodu Přemyslovců, babička a vychovatelka svatého Václava, první česká svatá, která byla zardoušena před 1100 lety – 15. září 921

uvede kolegyně
Helena Kohoutová

Cílem přednášky je informace o této kněžně s vazbami na Bavorsko a Jindřicha Ptáčníka, která byla zavražděna na Tetíně vrahy najatými její snachou Drahomírou, která byla orientovaná na Sasko. Zároveň připomeneme místa spojená s jejím pobytem, od Mělníka, kde se snad narodila, přes Budeč, kde vychovávala svého vnuka Václava, až po Tetín.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v červnu

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání za dodržení platných protipandemických opatření (test/očkování, …respirátor)
dne 22. června 2021 (tentokrát čtvrté úterý v měsíci) v 17 hod.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, tentokráte v místnosti č. 205
Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM: Time: Jun 22, 2021 17:00 Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82658139403?pwd=dGxGUkhxRWt5NVRKWmliT3RMOTl5QT09
Meeting ID: 826 5813 9403 Passcode: P7dze6

Diskusi na téma

400 let od Staroměstské exekuce

uvede kolega
Valentýn Plzák

Ve svém příspěvku rozvede příčiny a důsledky porážky stavovského povstání.

Z festivalu Pražské jaro zhlédneme ukázku pořadu
Kryštof Harant aneb Putování do Svaté země, promítne Jitka Nováková.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner