Setkání

Setkání 18. červen 2024

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 18. 6. 2024 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Volby do Evropského parlamentu a jejich vliv na zajištění společné bezpečnosti v Evropě

přednese

kolega

Ing. Ivo Kaplán

člen EDP-PDE ( www.democrats.eu ) spojené s think-tankem IED ( www.iedonline.eu )

Přednáška se bude v prvé řadě týkat možného vzniku společné bezpečnosti v Evropě, a to nejenom ve vojenské oblasti, ale také v ekonomické oblasti, např. bezpečného zajištění strategických produktů, dále v kybernetické oblasti a v obraně proti dezinformacím. Přednášející se také zmíní o kandidátech na předsedkyni/předsedu Evropské komise, a jejich šanci na zvolení.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Jitka Nováková

Setkání

setkání květen 2024

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 21. 5. 2024 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Antonín Švehla, spolutvůrce demokratického Československa

přednese

kolega, historik Pavel Černý

ředitel Muzea družstevnictví, předseda Společnosti Antonína Švehly

Přednáška představí sedláka z Hostivaře, politika a státníka první republiky Antonína Švehlu jako vůdce mužů 28. října, kteří pod taktovkou T. G. Masaryka připravili půdu pro založení Československa jako demokratického a liberálního státu. Zaměří se také na agrární stranu a Ústavu z roku 1920, která je duchovním odkazem státníka a inspirovaná byla americkou Ústavou. Připomenuty budou také zásluhy Antonína Švehly pro stabilitu parlamentní demokracie (neformální orgán Pětka) a pozemková reforma a povznesení selského stavu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz

Setkání

setkání duben 2024

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 16. 4. 2024 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Nadace českého výtvarného umění

přednese kolegyně

Akademická malířka Ludmila Kaprasová

textilní výtvarnice

Přednáška se bude týkat Nadace a jejích právních předchůdců a dějin budovy Mánes.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání únor 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkávání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. 2. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně 217 B
Diskusi na téma
Povodně – mýty a možnosti

povede
RNDr. Jitka Nováková
na základě znalostí a poznatků z práce pro vodní hospodářství,
také ze zkušeností vědecké tajemnice VÚV TGM

Diskusní setkání umožní porovnat zkušenosti účastníků
s vodohospodářským pohledem na povodně a záplavy.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání březen 2024

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v  úterý 19. 3. 2024 od 17 hodin

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku na téma

Čím se liší Ukrajinci od Rusů

přednese Mgr. Jefim Fištejn, publicista, esejista a scénárista, člen Rady České televize od 29. listopadu 2023, dlouholetý komentátor Rádia Svobodná Evropa, bývalý šéfredaktor Lidových novin.

Přednáška se bude zabývat rozdíly obou národů jak z hlediska historie Ukrajiny, tak i v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz

Setkání duben 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 4. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku na téma

Nadace českého výtvarného umění

přednese
kolegyně
Akademická malířka Ludmila Kaprasová
textilní výtvarnice

Přednáška se bude týkat Nadace a jejích právních předchůdců a dějin budovy Mánes.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání leden 2024V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 1. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku o perzekuci rodin politických vězňů

přednese
Ing. Lubomír Vejražka
pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, který se této problematice věnuje již 20 let

Setkání

Setkání prosinec 2023

 

 

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 19. 12. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

    Přednášku o Arménii a Náhorním Karabachu

uvede

Martin Mahdal

dokumentarista, který několikrát navštívil tyto zakavkazské oblasti


Přednáška se bude zabývat životem Arménů na Zakavkazsku a vývojem v této oblasti, kterou autor častokrát navštívil v posledních 10 letech, a bude doprovázena ukázkami z dokumentárních filmů.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz i Facebook

Setkání

setkání říjen 2023

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 17. října 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o Janu Nepomuku Františku hraběti z Harrachu, který žil v letech 1828-1909 uvede

kolegyně Helena Kohoutová

Hrabě Jan Nepomuk František z Harrachu byl mimořádně pracovitý  člověk, mecenáš, vlastenec, výborný hospodář. Byl stoupencem českého státoprávního programu, aktivně působil při rozvoji českého kulturního i politického života, mj. během budování Národního divadla v Praze. V přednášce budou také krátce zmíněni někteří jeho významní předci.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání

Setkání listopad 2023

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 21. 11. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o rodu Haugwitzů z Biskupitz,

působících ve službě panovníků, společnosti a pokroku uvede

Mgr. Svatopluk Haugwitz

potomek šlechtického rodu Haugwitzů z Biskupitz, středoškolský profesor a expert na krizové řízení

V průběhu dějin nalezneme příslušníky rodu Haugwitzů působit opakovaně ve vysokých funkcích na mnoha královských dvorech Evropy. Jejich působení a činnosti nesou tři základní atributy: Věrnost a služba panovníkovi, zajišťování potřeb a ochrany obyvatelstva a výzkumem v oblasti vědy přispívat k pokroku ve prospěch lidstva v duchu svých rodových hesel: „Život zasvětit pravdě“ a „Morálka a Právo“.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Navštivte nás také na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Mgr. Pavel Černý