Stanovisko č. 69: K zabezpečení všeobecnosti voleb v ČR

stanovisko

Zavedení možnosti korespondenční volby zejména do Parlamentu ČR je stále pouze v jednání a hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

Demokratický klub je nestranická politická organizace, která se soustřeďuje na podporu demokratismu. Skupinka studentů v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založila. Snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Po roce 1990 rozvinul Demokratický klub pravidelné setkávání členů a příznivců, vydává stanoviska Klubu k závažným událostem a bulletin Dk-Dialog s nejzajímavějšími názory členů i příznivců. Chce ukazovat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.

V Praze dne 2. května 2023

 

Stanovisko č. 68: K postupům prezidenta Miloše Zemana

stanovisko

Demokratický klub nesouhlasí s postupem prezidenta v otázce milosti v Lánech: Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lán Miloši Balákovi, prominul mu nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

V Praze 30. dubna 2022