Setkání únor 2015: Statistika a demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. února 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Statistika a demokracie

připravila kol. Iva R i t s c h e l o v á,

předsedkyně Českého statistického úřadu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat postavením a významem oficiální statistiky v různých sférách společnosti, důležitosti její objektivity, kvality, pravdivosti a nestrannosti.

Po diskuzi k danému námětu bude pokračovat diskuze k aktuálním otázkám současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání leden 2015: Jedinec a kultura v procesu globalizace

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. ledna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 205 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Jedinec a kultura v procesu globalizace

připravila kol. Zuzana L e h m a n n o v á, profesorka ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ve svém vystoupení se bude zabývat postavením jednotlivce i různých sociálních skupin v současném světě, kde probíhá proces globalizace i vliv tohoto procesu na charakter demokracie a úroveň demokratismu.

Po diskuzi k danému tématu bude uskutečněna prezentace knížky
kol. Dany Seidlové: T G M humanista pravdou posedlý (nakl. Petr Primus);
knížku si bude si možno zároveň zakoupit.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání prosinec 2014: Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. prosince 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 205 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

připravil kol. Josef K a n d e r t, profesor orientalistiky na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Ve svém vystoupení se bude zabývat svými zkušenostmi z fungování demokratických systémů (a teorií) v rámci každodenní praxe, a to zejména fungování malých skupin v rámci větších společností, respektive soužití malých světů s velkými světy.

Po diskuzi k danému tématu bude možné, stejně jako na obdobných setkáních Klubu, zabývat se podle zájmu přítomných otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2014: Versailleský mír a jeho vliv na vývoj demokracie v Evropě

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. listopadu 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Versailleský mír a jeho vliv na vývoj demokracie v Evropě

připravil kol. Jan   F r i e d l a e n d e r, předseda politické komise Demokratického klubu.

Ve svém vystoupení si všimne uplatnění vlivu vítězných států na obsah mírové smlouvy po skončení první světové války i důsledků jednotlivých bodů této smlouvy na politický vývoj v Evropě.

Po diskuzi k danému tématu bude možné, stejně jako na obdobných setkáních Klubu, zabývat se podle zájmu přítomných otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Andrea Machová (Holopová).

Setkání říjen 2014: Jazyk a občanská angažovanost: čeština v konfliktu s romštinou

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. října 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

 v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Jazyk a občanská angažovanost: čeština v konfliktu s romštinou

Romani_flag

připravila kol. Eva Eckert, profesorka a vedoucí katedry jazyků a mezikulturní komunikace Anglo-americké univerzity v Praze.

Ve svém vystoupení si všimne původu jazyka a jeho využívání v propagandě i k prosazování mocenských zájmů, vlivu jazyka na kognitivní schopnosti člověka, vztahu jazyka a kultury, otázky globální angličtiny i významu minoritních jazyků, problematiky bilingvismu aj.

Po diskuzi k danému tématu bude stejně jako na obdobných setkáních Klubu možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se i jinými otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Oldřich Wagner

Setkání září 2014: Tomáš Garrigue Masaryk a demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. září 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Tomáš Garrigue Masaryk a demokracie

Thomas_G_Masaryk_Cz

připravila Marie  Neudorflová, dlouholetá vědecká pracovnice Masarykova ústavu AV ČR; od roku 1968 studovala v Kanadě a poté tam přednášela o moderních evropských dějinách; od počátku 90. let přednášela o TGM a o českém ženském hnutí na FF UK.

Ve svém vystoupení se soustředí na jak na širší kontext Masarykových názorů na demokracii, tak na principy jeho humanitní demokracie, která vychází oproti  jiným konceptům z kompletnějšího pojetí lidské existence.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání srpen 2014: Demokracie v Africe očima experta

hlavicka_setkani 

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

dne 19. srpna 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1,místnost č. 206 (2. patro).

 

Úvodní slovo na téma: Demokracie v Africe očima experta

připravil kol. Milan Zapletal, hydrolog

Ve svém úvodním slově seznámí přítomné se svými zkušenostmi z Afriky, kde pracoval jako expert v několika zemích. Zaměří se zejména na otázky společenského rozvoje z hlediska možností uplatňování demokratických principů.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Setkání bude moderovat kol. Pavel Černý

Pozvánka na setkání (červenec 2014)

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. července 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Autoritativní demokracie a druhá Česko-Slovenská republika

(říjen 1938 – březen 1939)

připravil kol. Ivo K. Feierabend, emeritní profesor politologie na universitě v San Diego, Kalifornie, USA

Ve svém úvodním slově se vyjádří k probíhající diskuzi o charakteru této republiky, která již delší dobu probíhá a zřejmě nikdy nebude ukončena.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Pavel Černý

Pozvánka na setkání (červen 2014)

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. června 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. 

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1,místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Bertha von Suttner – radikální pacifistka

připravila jako host PhDr. Jana Hodurová, učitelka, historička, archivářka a předsedkyně Společnosti Berty Suttnerové Bertha von Suttner zemřela v Praze právě před 100 lety 21. června 1914.

Byla první ženou, která získala Nobelovu cenu míru.
Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner

Pozvánka na setkání (květen 2014)

 

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. května 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokracie a veřejná správa

připravil kol. Edvard Outrata, bývalý senátor

a bývalý předseda Českého statistického úřadu

Ve svém, vystoupení se zaměří na otázky fungování státní správy v demokratickém státě na příkladu Česka a Kanady, představí svoji knihu věnovanou této tématice a všimne si i připravovaného zákona o státní službě.

Po diskuzi k danému tématu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se i jinými otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner