Setkání v dubnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 19. dubna 2022 od 17 hodin – místnost 218 B
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:
https://us05web.zoom.us/j/88455989587?pwd=VGY0eHNucW15SzNpZE9YUEJwV2tmQT09
Meeting ID: 884 5598 9587, Passcode: ju31c4

Diskusi na téma
Spolupráce občanské společnosti a expertů při ochraně demokracie

uvede
Mgr. Miroslav Crha,

koordinátor expertizy v Síti k ochraně demokracie, která propojuje experty s firmami, neziskovkami a spolky, upozorňuje na hrozby pro demokracii a vytváří prostor k spolupráci na ochraně demokratického právního státu.

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na to, jak prostřednictvím spolupráce občanů, soukromého sektoru, expertů a státu posilo-vat odolnost vůči ruskému vlivu a vytvářet efektivní postup při pomoci Ukrajině. Například v oblastech sankcí, boje s dezinformacemi a integrace uprchlíků.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

*********************************************************************
(Omlouváme neuskutečněné připojeni na ZOOM na dubnové setkání Dk, tentokrát jsme ho nemohli realizovat. Děkujeme za pochopení).

Setkání v březnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání  v úterý 15. března 2022 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),  Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218/B

Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit osobně, zkusíme navíc připojení na ZOOM:  https://us05web.zoom.us/j/83791660505?pwd=UDd3d2hBUkliTXpSNFJvKzY1czVLZz09

Meeting ID: 837 9166 0505   Passcode: j61ttw

Pro účastníky setkání platí aktuální vládní protipandemická nařízení  (roušky/respirátory  v místnosti), buďte prosím ohleduplní.

Diskusi na téma

Populace lidí a zvířat: co nás odlišuje i spojuje.

(netradičním pohledem zoologa na některé aspekty demografie, etologie i genetiky)

uvede

RNDr. Lubomír Peške

Zoolog se specializací na ornitologii

Přednáška se zaměří na kontrasty a podobnost živočišných populací (např. rozdíly demografie: populace x individuum, kontrast zvířecích (ptáci představují extrém svou pohyblivostí) „pravidel“ a lidské společnosti (absence přirozeného/přírodního výběru u lidské populace.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Cena Zdeňka Pavlíka

Demokratický klub přijal zavedení Ceny Zdeňka Pavlíka, pro osoby, nebo tisk, nebo knihy apod. zvláště propagující demokratismus a demokratické myšlenky. Tato Cena by měla propagovat demokracii, nositele těchto myšlenek, ale tím současně i Demokratický klub.

Schéma: návrhy budou dávat členové Dk do konce dubna 2022, Výkonná rada Dk s ÚV Dk  vybere užší počet, ze kterého potom ÚV vybere hlasováním vítěze.

Proč Cena Zdeňka Pavlíka?

Profesor Zdeněk Pavlík (1931-2020) je významná postava české i mezinárodní demografie. Přišel u nás mezi jiným s tématem „demografické revoluce“. Měl kromě vědy ještě nejméně jednu velkou lásku: Demokratický klub. Byl jedním z posledních jeho zakladatelů – studentů, kteří v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založili a snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Předsedou Demokratickéhio klubu byl v letech 1992-2009. Neúnavně všechny učil, co vše Demokratický klub potřebuje. Systematicky a cílevědomě se Klubu věnoval do posledních dnů. Přesto neváhal položit občas otázku, zda má snažení Klubu smysl. Cena po něm pojmenovaná chce ukázat právě smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností. To by si pan profesor pro Klub zcela jistě přál.

Stanovisko č. 67: Ukrajině pomůže mírové řešení

V důsledku bezprecedentního vojenského napadení suverénní Ukrajinské republiky ze strany Ruské federace Demokratický klub požaduje, aby Ruská federace okamžitě ukončila ozbrojenou agresi a veškeré vojenské akce proti občanům a teritoriu, civilním a vojenským cílům i celkové územní svrchovanosti suverénního státu Ukrajinská republika, a to včetně na území de iure neexistujících státních útvarů tzv. Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Demokratický klub současně žádá, aby všechny členské státy aliance NATO, všechny státy Evropské unie stejně jako všechny členské státy OSN pomohly jakýmikoliv možnými prostředky materiálními i nemateriálními vládě Ukrajinské republiky odvrátit agresi a opětovně nastolit mírový stav. Demokratický klub dále vyzývá všechny uvedené státy, aby pomohly vládám Ukrajinské republiky a Ruské federace zahájit, provést a dokončit vzájemná mírová jednání, která by nastolila trvalý mír mezi oběma státy. Demokratický klub současně požaduje, aby vláda Ruské federace jako přímý agresor nahradila Ukrajinské republice veškeré škody způsobené provedenou agresí v co nejkratším možném termínu včetně odškodnění za agresí zabité či zraněné osoby, a to jak vojenské, tak civilní, ve smyslu příslušných dokumentů mezinárodního práva.

V Praze dne 25. února 2022

Archiv – Demokratický seminář číslo 1–3

Obsah prvního čísla si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (číslo 1 – příloha l Dk-Dialogu 3-4/2002. Duben 2002)

Obsah druhého čísla si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Číslo 2 – příloha k Dk-Dialogu 7/2003. Září 2003)

Obsah třetího čísla si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Číslo 3. Příloha k Dk-Dialogu 3-4/2005. Duben 2005)

Archiv – Demokratický seminář číslo 1 – příloha l Dk-Dialogu 3-4.2002

Stanovisko č. 66 K zabezpečení všeobecnosti voleb do poslanecké sněmovny PČR

V důsledku současné situace, kdy hlavním problémem společnosti je překonání pandemie koronaviru, zcela vymizely zprávy o zavedení možnosti korespondenční volby do Parlamentu ČR. Vzhledem k blížícímu se termínu voleb hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách do PČR. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

V Praze dne 6. června 2020