Setkání říjen 2014: Jazyk a občanská angažovanost: čeština v konfliktu s romštinou

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. října 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

 v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Jazyk a občanská angažovanost: čeština v konfliktu s romštinou

Romani_flag

připravila kol. Eva Eckert, profesorka a vedoucí katedry jazyků a mezikulturní komunikace Anglo-americké univerzity v Praze.

Ve svém vystoupení si všimne původu jazyka a jeho využívání v propagandě i k prosazování mocenských zájmů, vlivu jazyka na kognitivní schopnosti člověka, vztahu jazyka a kultury, otázky globální angličtiny i významu minoritních jazyků, problematiky bilingvismu aj.

Po diskuzi k danému tématu bude stejně jako na obdobných setkáních Klubu možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se i jinými otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Oldřich Wagner

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.