Stanovisko Demokratického klubu č. 54: K trestu pro Rádio Česko za tzv. nevyvážený komentářStatement No. 54: On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

stanovisko

Jak oznámily sdělovací prostředky, potrestali Rada Českého rozhlasu a ředitel Centra zpravodajství ČRo editora vysílání a šéfredaktora Rádia Česko za komentář k prezidentským volbám, který stranil jednomu z kandidátů, a to pro jeho nevyváženost. Považujeme toto obvinění a trest za minimálně podivné. Komentáře, jak také ukládá příslušný zákon, je nutno odlišovat od zpravodajství. Komentář vždy vyjadřuje stanovisko autora a tudíž „vyvážený“ být nemůže. Vyváženost lze zajistit pouze pro souhrn komentářů za určité kratší či delší období cestou výběru komentátorů z celého názorového spektra současné společnosti.

Jsme tímto rozhodnutím znepokojeni a obáváme se, že jde o pokus omezit svobodu projevu a vrátit se k politické cenzuře. Považujeme za signifikantní i skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato na základě oznámení Štěpána Kotrby, člena KSČ od r. 1986. Žádáme proto odvolání trestů a veřejné vyslovení omluvy potrestaným. V Praze 16. února 2013

On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

As it has been communicated by the media, the Czech Radio council and the director of Czech Radio news service punished the chief editor of Radio Česko for the commentary on presidential elections having taken the part of one of the candidates; the commentary is said to be unbalanced. We consider this decision and punishment strange, at least. Commentaries, as the law has it, are to be different from the news. A commentary always expresses its author´s standpoint which means, it cannot be „balanced“. Balancedness only can be secured by a summary of commentaries over a shorter or longer period by means of selection of commentators covering a full spectrum of views of the contemporary society.

We are alarmed by this decision and afraid that it means an attempt to limit the freedom of expression and to return to political censorship. Also the fact that, the decision had been taken based on a notice by Štěpán Kotrba, a former Communist Party member since 1986, is considered alarming.

We therefore request abolition of the punishment and a public apology to those punished.

Prague, February 16, 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..