Vyšel čtvrtý Dk-Dialog prosinec 2010

Dk-Dialog

Obsah čtvrtého vydání Dk-Dialogu 2010 si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi ( Ročník XX/ Číslo 4, Vyšlo 22.12.2010)

  • SLOVO ÚVODEM (Zdeněk Kalvach)
  • POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA OSN,PANA BAN KIMOONA 2010 (překlad Z.K.)
  • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č.47 (6.října 2010)
  • JE DEMOKRACIE EVOLUČNÍ PAST? (Luděk Rychetník)
  • JE DEMOKRACIE SE VŠEOBECNÝM HLASOVACÍM PRÁVEM PASTÍ? (dokončení v příštím čísle, Marie L.Neudorflová, není členkou Dk )
  • DEMOKRACIE ROVNÁ SE ZADLUŽOVÁNÍ (Stanislav Mikuš, říjen 2010)
  • SLOŽENÍ VÝKONNÉ RADY DK A KONTAKTY NA JEJÍ ČLENY
  • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

dk-dialog-rocnik-xx–cislo-4