Setkání únor 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkávání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. 2. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně 217 B
Diskusi na téma
Povodně – mýty a možnosti

povede
RNDr. Jitka Nováková
na základě znalostí a poznatků z práce pro vodní hospodářství,
také ze zkušeností vědecké tajemnice VÚV TGM

Diskusní setkání umožní porovnat zkušenosti účastníků
s vodohospodářským pohledem na povodně a záplavy.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání duben 2024

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 4. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku na téma

Nadace českého výtvarného umění

přednese
kolegyně
Akademická malířka Ludmila Kaprasová
textilní výtvarnice

Přednáška se bude týkat Nadace a jejích právních předchůdců a dějin budovy Mánes.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Hosté vítáni.
Sledujte nás i na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání leden 2024V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. 1. 2024 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B
Přednášku o perzekuci rodin politických vězňů

přednese
Ing. Lubomír Vejražka
pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, který se této problematice věnuje již 20 let

Setkání září 2023

P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 19. září  2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217

Přednášku

Radnice Prahy

z různých úhlů (mého) pohledu

uvede

RNDr. Jana Plamínková

starostka Slivence,

je i předsedkyní Svazu městských částí Hlavního města Prahy, který sdružuje 35 malých městských částí. Byla i radní HMP a náměstkyní primátora, 8 let byla členkou zastupitelstva HMP.


Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v květnu 2023

V rámci obnovených setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. května 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217 B
Přednášku
Toulky jižní Indií
uvede
Eva Hauserová
bioložka, spisovatelka a překladatelka
Paní Eva Hauserová na podzim roku 2017 strávila měsíc osamělým putováním po indických státech Goa, Karnataka, Kérala a Ándhrapradéš. Ve své přednášce uvede, jaké to je, když se sama žena vydá do chudé země globálního Jihu, kde ještě místy emancipace moc nekvete a kde se střetává s odlišnou kulturou, s bizarními náboženskými symboly, nebo s obrovskými plakáty komunistických vůdců, jako byli Stalin, Lenin a Mao.
Seznámí nás s místní lidovou kuchyní a železniční dopravou, s agresivním stylem místních prodejců a oblíbenými destinacemi evropských a amerických příznivců jógy, meditací a ajurvédy. Bude nás informovat o světovém setkání permakulturistů v Hyderabádu.
Přednáška bude doplněna fotografiemi z jednotlivých míst pobytu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v dubnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 18. dubna 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku

Geopolitika a nacionalismus ve středovýchodní Evropě ve světle války na Ukrajině – diferenciace přístupů a vnímání
uvede
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
pracovník výzkumného centra REGPOL
Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty UK

Ve svém vystoupení se zaměří na různý přístup na agresi Ruska vůči Ukrajině v postkomunistických zemích střední a východní Evropy v souvislosti s jejich historickým vývojem a vztahy k Rusku a k Ukrajině.

Setkání v březnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. března 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Město jde možná řídit jako rodinu, ale rozhodně ne jako firmu
uvede
RNDr. Soňa Chalupová
starostka královského města Berouna
Ve svém vystoupení kromě informace o práci starostky dvacetitisícového města nedaleko Prahy v průběhu několika let mimo jiné zhodnotí nerealistické chování opozice.

Setkání v únoru 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. února 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Rozum, ochrana klimatu a obnovitelné zdroje energie jsou spojenci
uvedou
Mgr. Jitka Martinková (koordinátorka komunikace v Klimatické koalici), Ing. Břetislav Koč (novinář a autor knih o historii využívání větru) a RNDr. Ivan Sládek, CSc. (klimatolog, emeritní pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)
Energetická krize a krize klimatu mohou mít společné řešení, ve kterém mají podstatnou úlohu obnovitelné zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie se v mnoha zemích světa úspěšně rozvíjí, ale v ČR je brzděno předsudky, které se přednášející pokusí vyvrátit. Pojednají například o konferencích OSN o změně klimatu, o tom, jak se vypořádat s velkou proměnlivostí výkonu OZE spojených s počasím, nebo o tom, že je mnoho poučného ve státě dánském – což bude doloženo promítáním fotografií.