Setkání

Setkání prosinec 2023

 

 

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 19. 12. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

    Přednášku o Arménii a Náhorním Karabachu

uvede

Martin Mahdal

dokumentarista, který několikrát navštívil tyto zakavkazské oblasti


Přednáška se bude zabývat životem Arménů na Zakavkazsku a vývojem v této oblasti, kterou autor častokrát navštívil v posledních 10 letech, a bude doprovázena ukázkami z dokumentárních filmů.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

www.demokratickyklub.cz i Facebook

Setkání

setkání říjen 2023

Pozvánka

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 17. října 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o Janu Nepomuku Františku hraběti z Harrachu, který žil v letech 1828-1909 uvede

kolegyně Helena Kohoutová

Hrabě Jan Nepomuk František z Harrachu byl mimořádně pracovitý  člověk, mecenáš, vlastenec, výborný hospodář. Byl stoupencem českého státoprávního programu, aktivně působil při rozvoji českého kulturního i politického života, mj. během budování Národního divadla v Praze. V přednášce budou také krátce zmíněni někteří jeho významní předci.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání

Setkání listopad 2023

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

v úterý 21. 11. 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217B

Přednášku o rodu Haugwitzů z Biskupitz,

působících ve službě panovníků, společnosti a pokroku uvede

Mgr. Svatopluk Haugwitz

potomek šlechtického rodu Haugwitzů z Biskupitz, středoškolský profesor a expert na krizové řízení

V průběhu dějin nalezneme příslušníky rodu Haugwitzů působit opakovaně ve vysokých funkcích na mnoha královských dvorech Evropy. Jejich působení a činnosti nesou tři základní atributy: Věrnost a služba panovníkovi, zajišťování potřeb a ochrany obyvatelstva a výzkumem v oblasti vědy přispívat k pokroku ve prospěch lidstva v duchu svých rodových hesel: „Život zasvětit pravdě“ a „Morálka a Právo“.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Navštivte nás také na www.demokratickyklub.cz

Setkání bude moderovat Mgr. Pavel Černý

setkání červen 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. června 2023 od 17 hodin.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217 B

Historie a realita současné Kolumbie

uvede

Mgr. Radko Richter

Právník, činný v sociálně právní poradně v Berouně

Mgr. Radko Richter ve druhé polovině devadesátých let navštívil některé země Střední Ameriky (Kostariku a El Salvador), další země Latinské Ameriky (Kolumbii, Mexiko a krátce Argentinu) navštívil v letech 2011 – 2018. Kolumbii navštívil naposledy ještě letos na jaře. Ve všech těchto zemích se zabýval pracovní a obchodní činností, což se projevuje jeho znalostí reálií, společenského, politického a sociálního života.

Přednáška zhodnotí kolumbijské reality současné doby. V krátkém exkurzu do historie Kolumbie se zaměří na skutečnosti, které pomáhaly zformovat současnou kolumbijskou realitu od jejího vzniku po současnost. Popíše plastickou strukturu současné kolumbijské společnosti včetně složité problematiky ozbrojeného gerilového hnutí a výroby a exportu narkotik a jeho provázání s víceméně všemi složkami kolumbijského obyvatelstva. Provede nástin nejvýznačnějších rysů jednotlivých vrstev obyvatel a porovná kolumbijské specifičnosti s některými zeměmi Latinské Ameriky.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Setkání bude moderovat Ondřej Wagner