Setkání listopad 2018: O jednom putování za zlatem, diamanty, vínem, pštrosy, horami a mořem

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. listopadu 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

O jednom putování za zlatem, diamanty,
vínem, pštrosy, horami a mořem

připravil jako host Doc. Ing. Julius Foit, CSc., z katedry mikroelektroniky ČVUT
a člen Rotary klubu.

V úvodním slově se zaměří na vzpomínky a zkušenosti z cestování po Jihoafrické republice a představí nám svou prezentaci, kterou měl i pro Náprstkovo muzeum.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Na tomto setkání bude též možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč knížku Osudy Ing. Václava Sedláčka.  Kol. Plzáková je ochotna knížku nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na č. 774 148 097 nebo 221 506 733 (zázn.).