Setkání prosinec 2014: Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. prosince 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 205 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

připravil kol. Josef K a n d e r t, profesor orientalistiky na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Ve svém vystoupení se bude zabývat svými zkušenostmi z fungování demokratických systémů (a teorií) v rámci každodenní praxe, a to zejména fungování malých skupin v rámci větších společností, respektive soužití malých světů s velkými světy.

Po diskuzi k danému tématu bude možné, stejně jako na obdobných setkáních Klubu, zabývat se podle zájmu přítomných otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.