Stanovisko č. 62 K vystoupení Miloše Zemana v čínské televizi

Před návštěvou čínského prezidenta v ČR se M. Zeman vyjádřil v televizi ČLR v tom smyslu, že ČR již nebude jednat pod nátlakem USA a EU a bude hájit své národní zájmy. Demokratický klub má za to, že ČR pod takovýmto nátlakem nikdy nejednala. Počínala si v duchu vládní koncepce, která považuje členství v NATO a EU za základ naší bezpečnosti. Slova Miloše. Zemana považujeme za vyjádření, které je v rozporu s vládní zahraniční politikou, kterou plně podporujeme. Vítáme spolupráci se všemi státy a tedy i s Čínou, a to na základě rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a respektování veškerých platných dohod a závazků.

V Praze 12. dubna 2016