Stanovisko Demokratického klubu č. 53: Podporujeme v prezidentské volbě Karla SchwarzenbergaStatement No. 53: We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

stanovisko

Obracíme se na členy a přátele Demokratického klubu i na občany České republiky s doporučením, aby ve druhém kole prezidentských voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi. Celým svým životem prokázal, že je silnou morální osobností s nespornými a výraznými zásluhami o Českou republiku, a to v dobách před listopadem podporou politických exulantů a disentu a po listopadu podporou při obnovování demokracie i při ideovém směřování české zahraniční politiky. Karel Schwarzenberg bude důstojným představitelem Česka v zahraničí a zároveň garantem směřování republiky k posilování demokracie a právního řádu doma.

Toto doporučení jsme nevydali k prvnímu kolu prezidentských voleb, a to z toho důvodu, že se v něm prezentovali kandidáti, kteří by rovněž měli možnost dobře zastávat funkci prezidenta. Jestliže však v konkurenci neuspěli, obracíme se též na ně, aby doporučili svým voličům, pokud tak již neučinili, aby ve druhém kole voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi.

V Praze dne 16. ledna 2013

We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

We are addressing hereby the members and friends of the Democratic Clubas well as the Czech Republic citizens with an advice to give their vote to Karel Schwarzenberg in the second round of the presidential elections. He proved through his life entire, to be a strong moral personality with undoubtedly significant merits for Czech Republic, before November 1989 through his support of political exile and dissent as well as after November by his support to Czech democracy renewal and to Czech foreign policy.  K.S. will be a noble representative of Czech abroad and a guarantee at the same time of the way of the Republic towards strengthening of democracy and legal order at home.

This recommendation was not sent in the time of the first round of the election, because other candidates were presented at that time, who also could be good presidents. But since these were not successful in the competition, we address them as well, to give the recommendation to thein own electors (if they have not done so, so far), to give their votes to Karel Schwarzenberg in the second round.

Prague, January 16, 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..