4. Demokratický seminář

————————————————————————————–
Bulletin pracovní skupiny Demokratického klubu
Obecné otázky demokracie
————————————————————————————–

Josef Srbený (†)
K PROBLEMATICE  DEMOKRATISMU
Věnováno Demokratickému klubu, 6. 11. 2005

Úvod

Tato úvaha je označena jako výchozí náhled proto, že se netýká celé problematiky demokratismu. Do ní by zřejmě patřily (vedle zde dotčených otázek podstaty demokratismu) také otázky forem demokratismu (formy, v nichž se realizují skupiny prvků demokratismu, např. sama demokracie, dále demokratická humanita, humanitní demokracie, možná i demokratická etika, resp. demokratická moralita, demokratická kulturnost politiky apod.); dále by do celkové problematiky demokratismu náležely otázky vývoje demokratismu (historie, zejména též jeho forem, např. demokracie antická, prvky demokratismu v osvícenském absolutismu, v konstitučním monarchismu, v klasických demokraciích apod.) a konečně otázky specifických problémů demokratismu (a jeho forem, zejména např. projevy konkurence vůle a rozumu při vytváření demokratického politického postoje jednotlivce i skupin jednotlivců apod.).only in czech Pokračování textu 4. Demokratický seminář

Vyšel druhý Dk-Dialog duben 2012

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout v kompletní PDF verzi ( Ročník XXI/Číslo 2, vyšlo 10.4.2012)

  • SLOVO ÚVODEM (Zdeněk Kalvach)
  • NĚKDY SI ČLOVĚK MUSÍ ULEVIT (Ivan Turnovec, prosinec 2011)
  • CO PŘINESLO „AFRICKÉ JARO“ JEDNOTLIVÝM ZEMÍM? (Karel Kukal (Bern), březen 2012)
  • DEMOKRACIE SVINSTVO NESVĚTÍ (Jan Friedlaender, únor 2012)
  • K ZAMYŠLENÍ NAD STAVEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI (Zdeněk Kalvach, prosinec 2011)
  • ČEŠTÍ DEMOKRATÉ (Milan Zapletal, srpen 2011)
  • ZA SLAVOJEM HONTELOU (Zdeněk Pavlík, leden 2012)
  • KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 2-2012