Vyšel druhý Dk-Dialog červenec 2015

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 2, Vyšlo 7.7.2015)

  • K RŮZNÝM POJETÍM PRÁVA (Dušan Hendrych, listopad 2014)
  • MODERNÍ DEMOKRACIE A RASOVÁ IMAGINACE (Ivo Budil, duben 2015)
  • ŠOK (Jan Friedlaender, červen 2015)
  • JAK JE TO S VŮLÍ DOMLUVIT SE? (Ivan Turnovec, květen 2015)
  • VYJÁDŘENÍ DOC. MUDR. RICHARDA KLUZÁKA CSC., KE STANOVISKU DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č.60
  • ODPOVĚĎ (7.7.2015, OTEVŘENÝ DOPIS, Zdeněk Pavlík)
  • ODEŠEL NEDEMOKRAT (Jan Friedlaender, duben 2015)
  • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
  • VIII. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG XXV 2-2015 2. kor