Setkání červen 2018: Demokratický klub a UN DPI NGO

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. č e r v n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokratický klub a UN DPI NGO

připravil kol. Zuzana  S i m o r ,

Art Historian, Associate Professor, City University of New York,
Head, Queens College Art Library.

Ve svém vystoupení podá informaci o nevládních organizacích (NGO), které jsou přidruženy k Odboru veřejných informací (DPI) Organizace Spojených Národů (UN). Jde o několik tisíc organizací z celého světa, které jsou rozděleny podle témat do desítek skupin. Jsou základem občanských společností a cenná je výměna zkušeností tematicky příbuzných organizací. Demokratický klub je ve skupině zaměřené na lidská práva.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.