Setkání květen 2019: Švýcarsko – imigrace a společnost

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 21. května 2019  v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Švýcarsko imigrace a společnost

 připravila

kolegyně  Dana  S e i d l o v á

V úvodním slově se bude věnovat imigraci Čechů a Slováků do Švýcarska, která probíhala v několika vlnách, takže imigrantů s českými nebo slovenskými kořeny žije ve Švýcarsku několik desítek tisíc. Řada z nich se začlenila do krajanských spolků. Zejména na svém příkladu popíše jejich integraci a reakci obyvatel hostitelské země. Zmíní se i o organizování skautských táborů pro děti emigrantů z celé Evropy. V druhé části setkání přečte ukázky ze své knihy o Švýcarsku, kterou si budou moci po setkání zájemci koupit (cena 150 Kč).

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner