Setkání duben 2019: Počátky družstevního hnutí na území českých zemí a ve světě

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. dubna 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

 Počátky družstevního hnutí na území českých zemí a ve světě

připravila

kolegyně Lidmila Němcová

docentka, která vyučovala na domácích i zahraničních universitách, se ve výzkumu soustředila na sociální oblast, drobné podnikání a podnikatelskou etiku včetně družstevnictví v tržní ekonomice. Dosud je garantkou českého a mezinárodního grantu MPSV k problematice služeb pro seniory.

Úvodní slovo se zaměří na podnikání ve formě družstevnictví, které vzniklo jako významné masové hnutí, s cílem překonat či zmírnit některé negativní aspekty ekonomického rozvoje a zlepšit postavení sociálně slabších a středních  vrstev společnosti.

 Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner