Setkání únor 2019: Přínosy a ztráty neústupnosti vůči bezpráví

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. února 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Přínosy a ztráty neústupnosti vůči bezpráví

připravil

pan Petr Jan Pajas

původním povoláním fyzik, který byl po roce 1968 vypuzen z ČSAV.

 Po sametové revoluci až do roku 1992 byl ředitelem československé sekce Nadace Charty 77 a podílel se na zakládání Středoevropské university v Praze. Poté byl ředitelem Institutu městské informatiky, připravoval státní úředníky pro vstup ČR do EU a působil v mezinárodní organizaci zaměřené na demokratizaci ve světe. Přednáší na Univerzitě Karlově a působil na Anglo-americké vysoké škole, rok a půl také jako její rektor.

V úvodním slovu vyjádří svůj názor, že bezpráví nelze ustupovat, i když se za takový postoj platí velká cena. Vzpomene na dobu normalizace, kdy se podílel na rozšiřování Charty 77

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner