Setkání březen 2019: Problémy s Brexitem a poučení z něj pro Českou republiku

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. března 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Problémy s Brexitem a poučení z něj pro Českou republiku

připravil

kolega Ivo Kaplán

člen Federální rady Unie evropských federalistů vedené Sandro Gozim.

Úvodní slovo se zaměří na další směřování Evropské Unie po odchodu Velké Británie z tohoto společenství, a na závěry pro středoevropské státy vyplývající z opuštění Velké Británie z tohoto největšího evropského seskupení států. Přednášející také načrtne další možnosti rozšířování EU a Schengenského prostoru.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner