Stanovisko č. 59: K problému policejních odposlechů a zveřejňování jejich obsahu

stanovisko

V roce 2014, zejména v souvislosti s vyšetřováním osob působících v kauze p. Nečase a pí Nagyové, došlo k znepokojení značné části naší veřejnosti kvůli odposlechům podezřelých osob i osob působících v objasňování jejich případné trestné činnosti.

Demokratický klub je si plně vědom toho, že sledování obsahu komunikace potenciálně podezřelých osob může být důležitou a v mnoha případech nezbytnou cestou k objasnění trestné činnosti. Je však nezbytné zabezpečit, aby získanými informacemi disponovaly jen orgány činné v trestním řízení. Veřejnost pak jen v rozsahu, v jakém se stanou součástí soudních spisů. Rozhodnutí o tom přísluší pouze soudu. Podle zákona při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

Demokratický klub je znepokojen skutečností, že tyto požadavky nejsou ani zdaleka plněny. Media neustále zveřejňují citace odposlechů, čímž se ovlivňuje průběh vyšetřování a také veřejné mínění. Záměrným výběrem ze získaných odposlechů lze manipulovat veřejným míněním a poškozovat pověst i osob, jež se ničím neprovinily, což může mít též vliv na výsledky voleb a složení zákonodárných sborů. Je dále zřejmé, že k úniku obsahu odposlechů by nemohlo dojít bez součinnosti některých pracovníků orgánů tyto odposlechy provádějících.

Demokratický klub považuje proto za nezbytné, aby Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a další příslušné orgány prověřily, zda platné zákony jsou postačující pro stíhání osob, jež umožňují únik odposlechnutých informací, zda byla vyvinuta dostatečná snaha o odhalení osob umožňujících únik a zda byly odposlechy uplatňovány jen v případech, kdy byly nezbytně nutné a kdy byly nařízeny soudem. V případech zjištěných závad je třeba provést vhodné legislativní úpravy a vyvodit potřebné pracovně právní i trestní důsledky vůči těm, kteří nesou na současné situaci vinu.

V Praze 6. ledna 2015.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..