Stanovisko č. 64 K otázce složení rad veřejnoprávních medií

V současné době se stal předmětem diskuse návrh novely zákona o mediálních radách. Dle tohoto návrhu, jenž čerpá zejména ze zkušeností Spolkové země Bavorsko, by mělo dojít k podstatnému omezení vlivu politických stran na složení rad, jelikož strany by napříště byly jen malou částí souboru organizací, který by o tomto složení rozhodoval. Prakticky by to znamenalo, že by se do složení rad již nepromítaly výsledky parlamentních voleb.

Demokratický klub má za to, že myšlenka návrhu je správná. Veřejnoprávní media, jež financují ze svých prostředků všichni občané státu, by se neměla dostávat do sféry vlivu politických stran, byť nepřímého. Současný systém zvýhodňuje vítěze voleb a za peníze všech připravuje pokračování volebních úspěchů vítězů i v následujícím období. Doporučujeme proto poslancům i senátorům, aby myšlenky návrhu přijali a umožnili tak spravedlivější nakládání s poplatky občanů. Současně doporučujeme zvážit strukturu navržených organizací, zejména posílení zastoupení některých sfér, jako je ekonomika a justice, a také organizací, od nichž lze očekávat zdravě kritický postoj, např. uměleckých vysokých škol.

V Praze 26. února 2017