Vyšel třetí Dk-Dialog prosinec 2016

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 3, Vyšlo 31.12.2016)

 • I. ÚVODNÍ SLOVO
 • II. PŘÍSPĚVKY
  Podnebí a jeho změny jako faktor vývoje společnosti
  Fašismus – odvrácená tvář západní politické tradice (1. část)
  Faktory procesu demokratizace v Evropě 20. stol.. (1. část)
  Jak se dnes žije v zemích bývalé Jugoslávie (2.část)
 • III. VÍTE, ŽE…
 • IV. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU