Vyšel první Dk-Dialog květen 2017

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVII/Číslo 1, Vyšlo 2.5.2017)

 • ÚVODNÍ SLOVO
 • I. STANOVISKA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 64
  K otázce složení rad veřejnoprávních medií
  STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 65
  K nutnosti dodržování Ústavy ČR
 • II. PŘÍSPĚVKY
  FAŠISMUS – ODVRÁCENÁ TVÁŘ ZÁPADNÍ POLITICKÉ TRADICE (2. část)
  FAKTORY PROCESU DEMOKRATIZACE V EVROPĚ 20. STOL. (2. část)
  ROJ MEDVEDĚV: STALINISMUS, PŮVOD, DĚJINY A DŮSLEDKY
  JAK SE DNES ŽIJE V ZEMÍCH BÝVALÉ JUGOSLÁVIE (3. – závěrečná – část)
 • III. VÍTE, ŽE …
 • IV. VÝZVA HOSPODÁŘKY DK
 • V. Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU