Setkání prosinec 2018: Družstevnictví jako součást demokratické společnosti?

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 18. prosince 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Družstevnictví jako součást demokratické společnosti?

připravili vysokoškolští pedagogové

kol. Jan Slavíček,

historik z Historického ústavu Akademie věd ČR,

      který se zabývá obdobím fašismu, nacismu a komunismu, totalitarismem a politickými systémy, politickými, hospodářskými a sociálními dějinami Československa 20. století a dějinami družstevnictví

a

kol. Lidmila Němcová

docentka, která vyučovala na domácích i zahraničních universitách, se ve výzkumu soustředila na sociální oblast, drobné podnikání a podnikatelskou etiku včetně družstevnictví
v tržní ekonomice

Úvodní slovo se zabývá proměnami rolí, které družstva hrála a hrají
v ekonomice a společnosti od 19. století do současnosti

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2018: O jednom putování za zlatem, diamanty, vínem, pštrosy, horami a mořem

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. listopadu 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

O jednom putování za zlatem, diamanty,
vínem, pštrosy, horami a mořem

připravil jako host Doc. Ing. Julius Foit, CSc., z katedry mikroelektroniky ČVUT
a člen Rotary klubu.

V úvodním slově se zaměří na vzpomínky a zkušenosti z cestování po Jihoafrické republice a představí nám svou prezentaci, kterou měl i pro Náprstkovo muzeum.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Na tomto setkání bude též možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč knížku Osudy Ing. Václava Sedláčka.  Kol. Plzáková je ochotna knížku nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na č. 774 148 097 nebo 221 506 733 (zázn.).

Setkání říjen 2018: Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. října 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo  na téma:

Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika 
 připravil Doc. Ing. Julius Foit, CSc.,
docent katedry mikroelektroniky na ČVUT a člen Rotary klubu.

Úvodní slovo se zaměří na vzpomínky z práce v zahraničí, především v subsaharské Africe, a na zkušenosti s místními obyvateli. Vzpomene také na dobu, kdy maturita něco znamenala, a dotkne se i šesti odlišných výkladů dějin v průběhu života.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání září 2018: 70 let existence Demokratického klubu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. z á ř í  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Setkání na téma:

70 let existence Demokratického klubu.

Předpokládá se účast nejstarších členů (před rokem 1989), pokud jim to zdravotní stav a vzdálenost místa současného bydliště umožní.

Jsou to následující členové z celkového počtu 35:

Jan Srnec, Zdeněk Pavlík, Dušan Hendrych, Jiří Srnec, František Čadek, Jaroslav Krčál, Miloš Macháček (USA), Štěpán Šír, Jan Filip (Rakousko), Otakar Macháček a Milan Sedláček (Rakousko),

Na tomto setkání bude přítomna též kol. Ema Františka Plzáková, která má na starosti prodej knihy  Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku je možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).

 Kol. Plzáková je ochotna knížku na sekretariátě Klubu nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na tel. č. 774 148 097  nebo 221 506 733 (záznamník).

Setkání srpen 2018: Aktuální problémy současné politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21.  s r p n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současné politické reality.

Účast předběžně přislíbili:  kol. Pavel Černý,  Ludmila Kaprasová,

Helena Kohoutová, Eva  Kotulová, Lukáš Kovanda, Jan Müller,

Edvard Outrata, Zdeněk Pavlík, Ema Františka Plzáková, Ivan Sládek,    Luděk Sýkora,  Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si členové vyberou na počátku sami.

V závěru setkání bude prezentována knížka kol Milana Sedláčka o jeho otci
Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku bude možno zároveň zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).  Autor knížku věnoval Demokratickému klubu.

Setkání červenec 2018: Aktuální problémy současní politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. č e r v e n c e  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současní politické reality.

Účast předběžně přislíbili kol. Daniel Hůle, Zdeněk Kalvach, Lukáš Kovanda,  Jan Müller, Zdeněk Pavlík, Ivan Sládek, Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si přítomní členové určí na počátku sami. Je to původní forma těchto setkání, která se postupně měnila na setkání k určitému tématu, které uvedl zpravidla jeden nebo více členů nebo hostů.  Přestože na každém setkání byla dána též možnost se věnovat i aktuálním tématům, většinou na ně již nezbyl čas.

Setkání červen 2018: Demokratický klub a UN DPI NGO

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. č e r v n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokratický klub a UN DPI NGO

připravil kol. Zuzana  S i m o r ,

Art Historian, Associate Professor, City University of New York,
Head, Queens College Art Library.

Ve svém vystoupení podá informaci o nevládních organizacích (NGO), které jsou přidruženy k Odboru veřejných informací (DPI) Organizace Spojených Národů (UN). Jde o několik tisíc organizací z celého světa, které jsou rozděleny podle témat do desítek skupin. Jsou základem občanských společností a cenná je výměna zkušeností tematicky příbuzných organizací. Demokratický klub je ve skupině zaměřené na lidská práva.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání květen 2018: Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. května 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

připravil kol. Libor Kudláček,

konzultant a poslanec za Občanskou demokratickou alianci v letech 1996 – 1998

 Úvodní slovo se zaměří na význam lobbyingu v současné demokracii, jeho možné přínosy zejména např. v oblasti dopadů navrhovaných zákonů na jednotlivé segmenty společnosti, i na negativní aspekty, pokud je lobbying zaměřen pouze ve prospěch úzké skupiny obyvatel. Kolega Kudláček může zároveň posoudit, jak se za dvacet let změnila Poslanecká sněmovna, nejenom ve složení poslanců, ale např. při prosazování jednotlivých zákonů a při další činnosti dolní komory Parlamentu ČR.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání duben 2018: Exekuce, chudoba a demokracie

P o z v á n k a

  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. dubna 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Exekuce, chudoba a demokracie

 připravil kol. Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni

  V úvodním slově se zaměří na různé příčiny vzniku chudoby, následného zadlužování občanů i jeho možná řešení.  Zejména se bude věnovat různým druhům exekucí,  jejich efektivnosti i důsledkům na politické postoje občanů ve fungování demokratické společnosti, např. při různých volbách.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání březen 2018: Druhé kolo transformace? Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. března 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Druhé kolo transformace?

 Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

připravil kol. Luděk Sýkora,

profesor sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, který se zabývá proměnami postsocialistických měst a sídelních systémů.

  Úvodní slovo se zaměří na hlavní urbánní proměny po roce 1989. S odkazem na procesy suburbanizace a segregace poukáže na jejich zásadní vliv na budoucí rozvoj města a položí otázku: „V jakém městě chceme žít?“

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner