Setkání květen 2019: Švýcarsko – imigrace a společnost

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 21. května 2019  v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro). Pokračování textu Setkání květen 2019: Švýcarsko – imigrace a společnost

Setkání duben 2019: Počátky družstevního hnutí na území českých zemí a ve světě

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. dubna 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro). Pokračování textu Setkání duben 2019: Počátky družstevního hnutí na území českých zemí a ve světě

Setkání březen 2019: Problémy s Brexitem a poučení z něj pro Českou republiku

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. března 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro). Pokračování textu Setkání březen 2019: Problémy s Brexitem a poučení z něj pro Českou republiku

Setkání únor 2019: Přínosy a ztráty neústupnosti vůči bezpráví

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. února 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro). Pokračování textu Setkání únor 2019: Přínosy a ztráty neústupnosti vůči bezpráví

Setkání leden 2019: Kongo v historii, současnosti a budoucnosti

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. ledna 2019 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Kongo v historii, současnosti a budoucnosti

připravil kol. Jacques Celestin Moliba Bankanza, Ph.D.,

absolvent postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK,

klimatolog, pedagog univerzity v Kinshase

V úvodním slovu vylíčí Demokratickou republiku Kongo (s hlavním městem Kinshasou) jako zemi přírodně velmi rozmanitou a bohatou na suroviny, s dlouhou cestou k rozvoji, bohužel ale s dosud nepovedenou cestou k demokracii. Přesto však Kongo je a zůstává nadějí Afriky a do jisté míry i světa.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání prosinec 2018: Družstevnictví jako součást demokratické společnosti?

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 18. prosince 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Družstevnictví jako součást demokratické společnosti?

připravili vysokoškolští pedagogové

kol. Jan Slavíček,

historik z Historického ústavu Akademie věd ČR,

      který se zabývá obdobím fašismu, nacismu a komunismu, totalitarismem a politickými systémy, politickými, hospodářskými a sociálními dějinami Československa 20. století a dějinami družstevnictví

a

kol. Lidmila Němcová

docentka, která vyučovala na domácích i zahraničních universitách, se ve výzkumu soustředila na sociální oblast, drobné podnikání a podnikatelskou etiku včetně družstevnictví
v tržní ekonomice

Úvodní slovo se zabývá proměnami rolí, které družstva hrála a hrají
v ekonomice a společnosti od 19. století do současnosti

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2018: O jednom putování za zlatem, diamanty, vínem, pštrosy, horami a mořem

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. listopadu 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

O jednom putování za zlatem, diamanty,
vínem, pštrosy, horami a mořem

připravil jako host Doc. Ing. Julius Foit, CSc., z katedry mikroelektroniky ČVUT
a člen Rotary klubu.

V úvodním slově se zaměří na vzpomínky a zkušenosti z cestování po Jihoafrické republice a představí nám svou prezentaci, kterou měl i pro Náprstkovo muzeum.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Na tomto setkání bude též možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč knížku Osudy Ing. Václava Sedláčka.  Kol. Plzáková je ochotna knížku nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na č. 774 148 097 nebo 221 506 733 (zázn.).

Setkání říjen 2018: Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. října 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo  na téma:

Jak jsem vnímal běh dějin a co mi říká Afrika 
 připravil Doc. Ing. Julius Foit, CSc.,
docent katedry mikroelektroniky na ČVUT a člen Rotary klubu.

Úvodní slovo se zaměří na vzpomínky z práce v zahraničí, především v subsaharské Africe, a na zkušenosti s místními obyvateli. Vzpomene také na dobu, kdy maturita něco znamenala, a dotkne se i šesti odlišných výkladů dějin v průběhu života.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání září 2018: 70 let existence Demokratického klubu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. z á ř í  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Setkání na téma:

70 let existence Demokratického klubu.

Předpokládá se účast nejstarších členů (před rokem 1989), pokud jim to zdravotní stav a vzdálenost místa současného bydliště umožní.

Jsou to následující členové z celkového počtu 35:

Jan Srnec, Zdeněk Pavlík, Dušan Hendrych, Jiří Srnec, František Čadek, Jaroslav Krčál, Miloš Macháček (USA), Štěpán Šír, Jan Filip (Rakousko), Otakar Macháček a Milan Sedláček (Rakousko),

Na tomto setkání bude přítomna též kol. Ema Františka Plzáková, která má na starosti prodej knihy  Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku je možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).

 Kol. Plzáková je ochotna knížku na sekretariátě Klubu nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na tel. č. 774 148 097  nebo 221 506 733 (záznamník).