Setkání srpen 2018: Aktuální problémy současné politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21.  s r p n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současné politické reality.

Účast předběžně přislíbili:  kol. Pavel Černý,  Ludmila Kaprasová,

Helena Kohoutová, Eva  Kotulová, Lukáš Kovanda, Jan Müller,

Edvard Outrata, Zdeněk Pavlík, Ema Františka Plzáková, Ivan Sládek,    Luděk Sýkora,  Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si členové vyberou na počátku sami.

V závěru setkání bude prezentována knížka kol Milana Sedláčka o jeho otci
Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku bude možno zároveň zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).  Autor knížku věnoval Demokratickému klubu.

Setkání červenec 2018: Aktuální problémy současní politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. č e r v e n c e  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současní politické reality.

Účast předběžně přislíbili kol. Daniel Hůle, Zdeněk Kalvach, Lukáš Kovanda,  Jan Müller, Zdeněk Pavlík, Ivan Sládek, Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si přítomní členové určí na počátku sami. Je to původní forma těchto setkání, která se postupně měnila na setkání k určitému tématu, které uvedl zpravidla jeden nebo více členů nebo hostů.  Přestože na každém setkání byla dána též možnost se věnovat i aktuálním tématům, většinou na ně již nezbyl čas.

Setkání červen 2018: Demokratický klub a UN DPI NGO

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. č e r v n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokratický klub a UN DPI NGO

připravil kol. Zuzana  S i m o r ,

Art Historian, Associate Professor, City University of New York,
Head, Queens College Art Library.

Ve svém vystoupení podá informaci o nevládních organizacích (NGO), které jsou přidruženy k Odboru veřejných informací (DPI) Organizace Spojených Národů (UN). Jde o několik tisíc organizací z celého světa, které jsou rozděleny podle témat do desítek skupin. Jsou základem občanských společností a cenná je výměna zkušeností tematicky příbuzných organizací. Demokratický klub je ve skupině zaměřené na lidská práva.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání květen 2018: Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. května 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Pozitivní a negativní aspekty lobbyingu

připravil kol. Libor Kudláček,

konzultant a poslanec za Občanskou demokratickou alianci v letech 1996 – 1998

 Úvodní slovo se zaměří na význam lobbyingu v současné demokracii, jeho možné přínosy zejména např. v oblasti dopadů navrhovaných zákonů na jednotlivé segmenty společnosti, i na negativní aspekty, pokud je lobbying zaměřen pouze ve prospěch úzké skupiny obyvatel. Kolega Kudláček může zároveň posoudit, jak se za dvacet let změnila Poslanecká sněmovna, nejenom ve složení poslanců, ale např. při prosazování jednotlivých zákonů a při další činnosti dolní komory Parlamentu ČR.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání duben 2018: Exekuce, chudoba a demokracie

P o z v á n k a

  V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. dubna 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Exekuce, chudoba a demokracie

 připravil kol. Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni

  V úvodním slově se zaměří na různé příčiny vzniku chudoby, následného zadlužování občanů i jeho možná řešení.  Zejména se bude věnovat různým druhům exekucí,  jejich efektivnosti i důsledkům na politické postoje občanů ve fungování demokratické společnosti, např. při různých volbách.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání březen 2018: Druhé kolo transformace? Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. března 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Druhé kolo transformace?

 Společenské důsledky urbánních proměn a alternativní pohledy na rozvoj měst

připravil kol. Luděk Sýkora,

profesor sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, který se zabývá proměnami postsocialistických měst a sídelních systémů.

  Úvodní slovo se zaměří na hlavní urbánní proměny po roce 1989. S odkazem na procesy suburbanizace a segregace poukáže na jejich zásadní vliv na budoucí rozvoj města a položí otázku: „V jakém městě chceme žít?“

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání únor 2018: Česká republika po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezidenta ČR

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. února 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Česká republika po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezidenta ČR

  připravil kol. Miroslav N o v á k ,  profesor politologie vysoké školy CEVRO Institut

  Úvodní slovo se zaměří na výsledky voleb v posledním půlroce a jejich vliv na další směřování České republiky v euroatlantických strukturách. Nastíní další možný vývoj koexistence prezidenta s vládou České republiky, popř. důsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání leden 2018: Psychologie demokracie a (ne)demokratů

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. ledna 2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

      Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Psychologie demokracie a (ne)demokratů

  připravila kolegyně  Martina  K l i c p e r o v á,  sociální psycholog,

pracující v Psychologickém ústavu AVČR v Praze

a na San Diego State University v USA.

Představí některé paradoxy demokracie, zejména základní paradox demokracie: „fundamentální principy demokracie jsou rozporné“. Motto Francouzské revoluce: „Svoboda, rovnost, bratrství“ bude použito k popsání hlavních socio-psychologických předpokladů demokracie (studie s Prof. Feierabendem). Kromě teoretické úvahy budou posluchači seznámeni také s empirickou prací (Klicperová-Baker & Košťál), ve které byly analyzovány hlavní politické mentality národů Evropy (sekulární demokraté, náboženští demokraté, netolerantní tradicionalisté, autoritářští aktivisté a nedemokratičtí skeptici) a statisticky odhadnuto, jak jsou v jednotlivých zemích zastoupeny.  Sdělení bude zakončeno formulací hlavních obav, které se ve vztahu k demokracii vynořují.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání prosinec 2017: Nové výzvy pro evropskou statistiku

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 19. prosince 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

Nové výzvy pro evropskou statistiku

  připravila kol. Marie  B o h a t á,  ekonomka a univerzitní pedagožka,

 bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu a zástupkyně generálního ředitele Eurostatu.

  Úvodní slovo se zaměří na úlohu statistky v evropské integraci a na dopady datové revoluce na oficiální statistiku. V kontextu tzv. velkých dat bude diskutováno i zpochybňování autority státní statistické služby, které je možno vnímat jako potenciální ohrožení liberální demokracie.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání listopad 2017: Marie Terezie, 300 let od jejího narození

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 21. listopadu 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma

M a r i e  T e r e z i e , 300 let od jejího narození

  připravila kol. Helena  K o h o u t o v á, 

dlouholetá členka Demokratického klubu, bývalá vedoucí Informačního střediska
na Pražském hradě

  Úvodní slovo připomene 300leté výročí narození Marie Terezie, první
ženy na českém trůnu, a zaměří se na její vliv na rakouskou monarchii,
zejména provedení osvícenských reforem jako byly pozemková reforma,
tereziánský katastr, školská reforma a zavedení povinné školní
docházky, spoluvládu s jejím synem Josefem II. apod.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner