Setkání v květnu 2023

V rámci obnovených setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání
v úterý 16. května 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217 B
Přednášku
Toulky jižní Indií
uvede
Eva Hauserová
bioložka, spisovatelka a překladatelka
Paní Eva Hauserová na podzim roku 2017 strávila měsíc osamělým putováním po indických státech Goa, Karnataka, Kérala a Ándhrapradéš. Ve své přednášce uvede, jaké to je, když se sama žena vydá do chudé země globálního Jihu, kde ještě místy emancipace moc nekvete a kde se střetává s odlišnou kulturou, s bizarními náboženskými symboly, nebo s obrovskými plakáty komunistických vůdců, jako byli Stalin, Lenin a Mao.
Seznámí nás s místní lidovou kuchyní a železniční dopravou, s agresivním stylem místních prodejců a oblíbenými destinacemi evropských a amerických příznivců jógy, meditací a ajurvédy. Bude nás informovat o světovém setkání permakulturistů v Hyderabádu.
Přednáška bude doplněna fotografiemi z jednotlivých míst pobytu.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Setkání v dubnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 18. dubna 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku

Geopolitika a nacionalismus ve středovýchodní Evropě ve světle války na Ukrajině – diferenciace přístupů a vnímání
uvede
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
pracovník výzkumného centra REGPOL
Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty UK

Ve svém vystoupení se zaměří na různý přístup na agresi Ruska vůči Ukrajině v postkomunistických zemích střední a východní Evropy v souvislosti s jejich historickým vývojem a vztahy k Rusku a k Ukrajině.

Setkání v březnu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. března 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Město jde možná řídit jako rodinu, ale rozhodně ne jako firmu
uvede
RNDr. Soňa Chalupová
starostka královského města Berouna
Ve svém vystoupení kromě informace o práci starostky dvacetitisícového města nedaleko Prahy v průběhu několika let mimo jiné zhodnotí nerealistické chování opozice.

Setkání v únoru 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 21. února 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku
Rozum, ochrana klimatu a obnovitelné zdroje energie jsou spojenci
uvedou
Mgr. Jitka Martinková (koordinátorka komunikace v Klimatické koalici), Ing. Břetislav Koč (novinář a autor knih o historii využívání větru) a RNDr. Ivan Sládek, CSc. (klimatolog, emeritní pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)
Energetická krize a krize klimatu mohou mít společné řešení, ve kterém mají podstatnou úlohu obnovitelné zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie se v mnoha zemích světa úspěšně rozvíjí, ale v ČR je brzděno předsudky, které se přednášející pokusí vyvrátit. Pojednají například o konferencích OSN o změně klimatu, o tom, jak se vypořádat s velkou proměnlivostí výkonu OZE spojených s počasím, nebo o tom, že je mnoho poučného ve státě dánském – což bude doloženo promítáním fotografií.

Setkání v lednu 2023

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 17. ledna 2023 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku o českém historikovi

Vojtěchu Mastném
                    
   žijícím v USA avšak s trvalým vztahem k rodné zemi.
uvede
kolegyně Helena Kohoutová

První část přednášky bude založena na osudu tohoto poválečného historika, který získal své renomé v USA ve svých pracích týkajících se jak českého odboje za protektorátu, tak i období studené války především za období života komunistického diktátora J. V. Stalina.

Druhá část přednášky se zaměří na knihu napsanou panem Vojtěchem Mastným Protektorát a osud českého odboje a bude doplněna zajímavými pasážemi z této knihy. 

Setkání v prosinci 2022

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. prosince 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
případně ZOOM
https://us05web.zoom.us/j/87667857991?pwd=ZUhOYWVDeTJzZ1k2T21sRktKZU9GZz09
Meeting ID: 876 6785 7991, Passcode: mgE5Xm
Přednášku na téma
Co čekat v roce 2023 v energetice i ekonomice
uvede
kolega Lukáš Kovanda, Ph.D.
hlavní ekonom Trinity Bank

Ve své přednášce zhodnotí situaci České republiky postižené inflací a zejména zdražováním energetických zdrojů. Dále uvede očekávání v příštím roce, vlivu vlády, České národní banky a společných akcí zemí Evropské Unie na snížení inflace, a dopad inflace a zásahů státní správy na oblast obchodu, průmyslu a stavebnictví.

Setkání v listopadu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 15. listopadu 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217
Přednášku na téma
Český král Jiří z Poděbrad
uvede
kolegyně Helena Kohoutová

Přednáška se zaměří na formování životních názorů českého krále od jeho počátků z dob husitských bouří, jeho vliv na politiku Českého království v mezinárodním kontextu a cíle, které v tomto směru chtěl dosáhnout.

Setkání v říjnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 18. října 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 217

Kolega Milan Zapletal

nás seznámí s některými kapitolami knihy Pavla Šafra,
šéfredaktora internetového deníku Forum24,
s názvem „Češi mezi pravdou a lží“,
o různých pohledech na některé události našich dějin
od svatého Václava do Václava Havla.

Setkání v září 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. září 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17,
Praha 1, v učebně č. 218
Přednášku na téma
Skrytý boj Izraele proti zbytku světa
(Izraelská válka na mezinárodním právním poli)
uvede
pan Ing. Karel Sedláček
předseda České společnosti přátel Izraele a ředitel Parlamentní skupiny spojenců Izraele
Přednáška se zaměří na současné aspekty nemilosrdných diplomatických soubojů Izraele jak na půdě Valného shromáždění OSN, tak v Ženevě a v Haagu. Podrobněji bude rozebrána úloha České republiky na tomto poli. V následné diskuzi je možné probrat i další oblasti blízkovýchodního konfliktu.
*****V úvodu tohoto setkání proběhne slavnostní vyhlášení a předání *****
*****Ceny Zdeňka Pavlíka za rok 2022: *****
*****1. Prof. Ivo Feierabend, 2. Masarykova společnost, 3. Respekt*****
Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Jitka Nováková

Setkání v červnu 2022

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání ve čtvrtek 23. června 2022 od 17 hodin
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, v učebně č. 218
POZOR: Jedná se o téma přeložené z května kvůli nemoci PhDr. Miloše Balabána, Ph.D a sejdeme se opět v netradiční dobu, tj. ve čtvrtek !!!
Diskusi na téma
Válka na Ukrajině jako střet Západu s Ruskem
uvede
 PhDr. Miloš Balabán,Ph.D.
bezpečnostní analytik

V souvislosti se současnou agresí Ruska vůči Ukrajině se přednáška zaměří na genezi války na Ukrajině, motivy a kroky ruské zahraniční a bezpečnostní politiky, reakci a strategii Západu a predikci dalšího možného vývoje války, resp. vztahů Západu s Ruskem

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner