Setkání srpen 2018: Aktuální problémy současné politické reality

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21.  s r p n a  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Kulatý stůl na téma:

Aktuální problémy současné politické reality.

Účast předběžně přislíbili:  kol. Pavel Černý,  Ludmila Kaprasová,

Helena Kohoutová, Eva  Kotulová, Lukáš Kovanda, Jan Müller,

Edvard Outrata, Zdeněk Pavlík, Ema Františka Plzáková, Ivan Sládek,    Luděk Sýkora,  Vladimír Štědroňský, Zdeněk Uhlíř a Milan Zapletal.

Program kulatého stolu si členové vyberou na počátku sami.

V závěru setkání bude prezentována knížka kol Milana Sedláčka o jeho otci
Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku bude možno zároveň zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).  Autor knížku věnoval Demokratickému klubu.