Setkání září 2018: 70 let existence Demokratického klubu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. z á ř í  2018 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Setkání na téma:

70 let existence Demokratického klubu.

Předpokládá se účast nejstarších členů (před rokem 1989), pokud jim to zdravotní stav a vzdálenost místa současného bydliště umožní.

Jsou to následující členové z celkového počtu 35:

Jan Srnec, Zdeněk Pavlík, Dušan Hendrych, Jiří Srnec, František Čadek, Jaroslav Krčál, Miloš Macháček (USA), Štěpán Šír, Jan Filip (Rakousko), Otakar Macháček a Milan Sedláček (Rakousko),

Na tomto setkání bude přítomna též kol. Ema Františka Plzáková, která má na starosti prodej knihy  Osudy Ing. Václava Sedláčka.

 Knížku je možno zakoupit za členskou cenu 70 Kč (doporučená cena nakladatelstvím Primus pro knihkupce je 119 Kč).

 Kol. Plzáková je ochotna knížku na sekretariátě Klubu nabídnout kdykoliv na základě tel. dohody na tel. č. 774 148 097  nebo 221 506 733 (záznamník).