Vyšel první Dk-Dialog květen 2016

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 1, Vyšlo 15.5.2016)

 • STANOVISKO 62.
 • DOPIS DK 19.1.2016
 • II. Z VALNÉ HROMADY DK A PŘÍSPĚVKY
 • USNESENÍ VIII. VALNÉ HROMADY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÝSLEDKY VOLEB NA VIII. VALNÉ HROMADĚ DK
 • OZNÁMENÍ PRO ČLENY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT (VÍCE) AKTIVNÍ (Redakce)
 • POLSKO A EVROPA ANEB CO JE DEMOKRACIE (Jan Friedlaender, leden 2016)
 • KDO JE KDO Z DK
 • ADVENTNÍ VÝZVA
 • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 1-2016

Vyšel třetí Dk-Dialog říjen 2015

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 3, Vyšlo 15.10.2015)

 • VIII. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • INFORMACE K VOLBÁM
 • ÚVODNÍ SLOVO (Zdeněk Kalvach)
 • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 61 K OTÁZCE MASOVÉ IMIGRACE DO ZEMÍ EU (V Praze dne 19. září 2015)
 • DEMOKRATICKÝ KLUB A MASOVÁ IMIGRACE (Jan Friedlaender, červenec 2015)
 • DEMOKRACIE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (Redakčně zkráceno, Josef Kandert, červen 2015)
 • ŠESTÝ ČERVENEC 2015 (Jan Friedlaender, červenec 2015)
 • VÍTE, ŽE… (Jitka Nováková)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO DK-DIALOGU V ANGLIČTINĚ, Č. XX/1, 2014/2015

DK DIALOG XXV 3-2015 kor

Vyšel druhý Dk-Dialog červenec 2015

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 2, Vyšlo 7.7.2015)

 • K RŮZNÝM POJETÍM PRÁVA (Dušan Hendrych, listopad 2014)
 • MODERNÍ DEMOKRACIE A RASOVÁ IMAGINACE (Ivo Budil, duben 2015)
 • ŠOK (Jan Friedlaender, červen 2015)
 • JAK JE TO S VŮLÍ DOMLUVIT SE? (Ivan Turnovec, květen 2015)
 • VYJÁDŘENÍ DOC. MUDR. RICHARDA KLUZÁKA CSC., KE STANOVISKU DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č.60
 • ODPOVĚĎ (7.7.2015, OTEVŘENÝ DOPIS, Zdeněk Pavlík)
 • ODEŠEL NEDEMOKRAT (Jan Friedlaender, duben 2015)
 • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
 • VIII. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG XXV 2-2015 2. kor

Vyšel první Dk-Dialog březen 2015

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 1, Vyšlo 9.3.2015)

 • K PROBLÉMU POLICEJNÍCH ODPOSLECHŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ JEJICH OBSAHU (stanovisko č.59, 6.ledna 2015)
 • K POTŘEBĚ JEDNOTNÉHO VYSTUPOVÁNÍ EXEKUTIVY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR (stanovisko č.60, 8.března)
 • AUTORITATIVNÍ DEMOKRACIE A DRUHÁ ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Ivo Feierabend, červenec 2014)
 • ROMŠTINA V KONFLIKTU S ČEŠTINOU A OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST (Eva Eckert, leden 2015)
 • TGM – HUMANISTA PRAVDOU POSEDLÝ (Zdeněk Pavlík, únor 2015)
 • KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (Dr.Dana Seidlová)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 1-2015

Vyšel třetí Dk-Dialog listopad 2014

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní  PDF verzi (Ročník XXIV/Číslo 3, Vyšlo 31.10.2014)

 • NA OKRAJ DĚNÍ (Zdeněk Kalvach)
 • PO EUROVOLBÁCH (Jan Friedlaender, květen 2014)
 • K ZÁMĚRU ZRUŠENÍ VOLEBNÍ KLAUZULE (Philip Armin Hainz, červen 2014)
 • ČESKÁ STÁTNÍ SLUŽBA (Edvard Outrata, červen 2014)
 • DVĚ SLEPÉ ULIČKY PRO DEMOKRACII (Jan Friedlaender, září 2014)
 • BENEŠOVY DEKRETY (Karel Kukal, Bern, říjen 2013)
 • DOPORUČUJEME KE ČTENÍ (Zdeněk Pavlík, září 2014)
 • ROZHOVOR BRAZILSKÉHO TEOLOGA LEONARDA BOFFA S TIBETSKÝM
  DALAJLÁMOU
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 3-2014

Dk-Dialogy: Kdo je kdo z Demokratického klubu (1995-2014)

Kdo je kdo z Demokratického klubu

Články o členech, vydané v české verzi Dk-Dialogu od roku 1995

(modré jsou online)

1995

1

Josef

Srbený

1995

2

Jan

Srnec

1995

2

Zdeněk

Pavlík

1995

3

Karel

Vaněček

1995

3

Dušan

Hendrych

1995

4

Jiří

Srnec

1995

4

Martin

Hampl

1995

7

Milan

Stloukal

1995

7

Alena

Vodáková

1995

7

Josef

Alan

1995

9

Vladimír

Čermák

1995

9

Michal

Illner

1996

1

Jan

Bouzek

1996

2

Bohdan

Zelinka

1996

2

Vladimír

Brabenec

1996

5

Milena

Hübschmannová

1996

5

Sylva

Leblová

1996

7

Rudolf

Battěk

1996

8

Martin

Potůček

1996

8

Lubomír

Mlčoch

1997

2

Miloslav

Černý

1997

2

Vladimír

Jílek

1997

3

Zdeněk

Dytrych

1997

3

Karel

Lešanovský

1997

5

Augustin

Syrovátka

1997

8

Alena

Šubrtová

1997

8

Luděk

Rychetník

1997

10

Václav

Frei

1997

10

Čeněk

Adamec

1998

4

Jan

Stránský

1998

7

Eduard

Pachmann

1998

10

Alexej

Wynnyczuk

1999

5 – 6

Eva

Bártová

1999

5 – 6

Zdeněk

Vávra

2000

2

Jan

Friedlaender

2000

8

František

Čadek

2000

8

Boris

Vaňo

2001

5 – 6

Mojmír

Povolný

2001

9 – 10

Vladimír

Kabeš

2002

3 – 4

Petr

Dostál

2003

1 – 2

Vladimír

Šust

2004

1 – 2

Slavoj

Hontela

2004

3 – 4

Zdeněk

Matějček

2004

9 – 10

Štěpán

Šír

2005

5 – 6

Eva

Švandová

2005

7 – 8

Ladiskav

Lojda

2006

3 – 4

Edvard

Outrata

2007

3 – 4

Ladislav

Háva

2007

5 – 6

Zdeněk

Neubauer

2007

7 – 8

Karel

Kukal

2007

7 – 8

Antonín

Růžička

2007

9 – 10

Jiří

Diamant

2007

9 – 10

Jiří

Trkovský

2008

1

Jiřina

Šiklová

2008

2

Zdeněk

Pokorný

2009

1

Ivan

Turnovec

2009

2

Jiří

Laube

2009

3

Josef

Janoušek

2009

4

František

Filaun

2012

2

Miroslav

Novák

2012

3

Jan

Švejnar

2012

4

Ivo K.

Feierabend

2013

2

Stanislav

Berton

2014

2 

Jiří 

Kebrle

Vyšel druhý Dk-Dialog květen 2014

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní  PDF verzi (Ročník XXIV/Číslo 2, Vyšlo 2.5.2014)

 • SLOVO ÚVODEM (Zdeněk Pavlík)
 • ČESKÉ DEMOKRATICKÉ REMINISCENCE K UKRAJINĚ (Zdeněk Kalvach, březen 2014)
 • FILOSOFICKÁ DILEMATA DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI (Břetislav Fajkus, březen 2014)
 • KONEC LIBERÁLNÍHO ÚSPĚCHU A LIMITY PŘÍMÉ DEMOKRACIE? (Petr Neugebauer, březen 2014)
 • ÚVAHA O KORUPCI (Milan Bednář, únor 2014)
 • FILIPA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ (František Parožek, březen 2014)
 • KDO JE KDO Z DEMOKRATICKEHO KLUBU (47)
 • a další

DK DIALOG 2-2014